dinsdag 13 mei 2014

'Flater van de Week': Annemie Dillen en Thomas Knieps van de Faculteit Theologie & Religiewetenschappen van de KU Leuven:

Ze onderstreepten dat: "Het afwijken van de leer niet per se een indicatie is dat gelovigen zich distantiëren van het Geloof."

Beste Annemie en Thomas, iemand die afwijkt van de Katholieke Leer is volgens die Leer een ketter!

Aangezien jullie afwijken van de Kerkelijke Leer, door de definitie van een ketter om te draaien, mogen jullie jezelf ook tot de ketters rekenen!


Uit de Heilige Schrift:

Gal 1:8  Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander Evangelie zouden verkondigen, dat wat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt!
Gal 1:9  Zoals we het vroeger hebben gezegd, zo herhaal ik het ook thans: Wanneer iemand u een ander Evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt, hij zij vervloekt!


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer