vrijdag 25 april 2014

Theoloog Klaus Berger: "Het Westers christendom staat op instorten."

"De westerse varianten van het christendom" zullen "van eigen zwakheid instorten", omdat men de geloofsbelijdenis vervangen heeft door het gebod van tolerantie.

"Het enige wat ons kan redden is wanneer wij de eisen van Jezus een kans geven", verklaart theoloog Klaus Berger, hoogleraar-emeritus Nieuwe Testament van de universiteit Heidelberg en auteur van het ook in KN opgemerkte boek Die Bibelfälscher ('De bijbelvervalsers').

Een loutere modernisering van de kerken zal het probleem niet oplossen, waarschuwt Berger, "want dat bestaat niet uit vermeend vermolmde structuren, maar uit een religieuze burn-out".  

Berger verklaart waarom veel theologiestudenten tijdens hun studie hun geloof verliezen. Aan universiteiten wordt "de Bijbel op een zodanige wijze uit elkaar getrokken, ja welhaast gesloopt, dat van het geloof haast niets meer kan overblijven'.

Door de methode van historisch-kritische exegese wordt de Bijbel vervalst en het christendom "tot in het onherkenbare" misvormt "tot een zachte en volledig vrijblijvende zondagsmoraal", kritiseert Berger.

In de wetenschappelijke benadering van de Bijbel komt men niet meer toe aan waar het eigenlijk om gaat. "Ik zou nog eens uitdrukkelijk willen onderstrepen dat ik veel vragen en resultaten van de historisch-kritische exegese met respect en erkenning tegemoet treed. Maar zij is niet in elk opzicht en ook in haar geheel niet opgewassen tegen de zaak waar het om gaat. Haar doel is overal naar de natuurwetenschappelijke oorzakelijkheid te vragen."

"Wonderen, engelen, visioenen en charisma's in de Bijbel zijn vanuit 'redelijk' oogpunt pijnlijk en ongepast, en dus worden ze terzijde geschoven. Men gaat zelfs zover die als 'katholiek' of erger nog als 'fundamentalistisch' triomfalisme te brandmerken."

Decennia van historisch-kritische uitleg van de Bijbel hebben van de volkskerk een woestijn gemaakt, stelt Berger vast. "Verwoest werd werkelijk systematisch alles, van de geboorte in Bethlehem tot aan Jezus' hemelvaart, van de maagd Maria tot aan het laatste oordeel en de wederkomst van Christus."

Tegelijk heeft Berger helaas "herhaald ervaren dat een theologie het minst immuun is tegen misbruik van eigen macht dan wanneer zij zichzelf als 'liberaal' aanduidt, aldus de emeritus.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Met andere woorden, wanneer ongelovige theologen studenten onderwijzen, worden deze vanzelf ook ongelovig. In feite onderwijst men atheïsme aan de universiteiten en de studenten nemen dat over. Studenten zijn dus ongelovig, omdat ze het geloof niet kennen. Omdat niemand het de moeite vond om het hen te onderwijzen. Dit geldt trouwens ook voor priesters en bisschoppen.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat ze 500 jaar Luther maar gaan vieren, als Luther hen niet te katholiek is. Luther zei tenminste nog, “Sola Fide”. Katholieken tegenwoordig zeggen dat zelfs niet meer, maar en nog zal iedereen verlost worden.

Als er ooit een goed voorbeeld bestond om het spreekwoord ‘eigen ruiten ingooien’ uit te leggen, dan is het toch de huidige stand van de ‘katholieke’ theologie.

Het Lege Graf op Pasen: allemaal symboliek, dat is allemaal niet waar.
De Geopenbaarde Waarheid: allemaal niet serieus te nemen. Op zijn best een symbolisch hersenspinsel.
Een beetje bidden; allemaal niet vereist om verlost te worden.
Naar de kerk gaan; zie hierboven, je zal toch verlost worden, met of zonder.
Kerken: hebben ze niet nodig, want iedereen zal verlost worden.
Genade: Genade? Wat is Genade?

Waarom maken de Belgische bisschoppen zich nog moe om op zoek te gaan naar priesterroepingen? Ze hebben er toch geen nodig.

Anoniem zei

Klaus Berger zegt dat het Christendom op instorten staat.

Hij zal niet het Christendom bedoeld hebben, want dat is het staatskundig, moreel, legislatief stelsel dat op het katholiek geloof gestoeld is. Het Christendom bestaat allang niet meer. Daar blijft niets van over.

Het zal bedoeld hebben dat het ‘katholieke geloof’ op instorten staat.

Nu kan je beginnen te debatteren over de mate waarin het katholieke geloof vervallen is.

Zelf denk ik dat Katholieken tegenwoordig zijn zoals iemand die in een ver land het oorlogsgraf van een voorvader gevonden heeft en er bittere tranen huilt voor iemand die ze nooit gekend hebben, terwijl die voorvader begraven ligt in een wereld die hen niet vertrouwd is (een vreemd land/cultuur) – dit alles vlak voor er een bulldozer aan komt rijden die dat monument gaat ruimen. Zelfs de herinnering van iets dat niet meer bestaat en men nooit gekend heeft, in een wereld die ze niet kennen, moet nu ook weg. DAT is volgens mij de huidige stand van het katholicisme.

SSPX gaat terug naar 1962. Ja goed. Beter dan niets.

Of moet de Kerk terug tot het Concilie van Trente? Trente was ook maar een reactie op een revolutie – de revolutie zijnde Luter. Niet goed genoeg in mijn boek.

Dan maar terug tot vlak voor de revolutie waar Trente een reactie op was? Daar vinden we een Kerk die op het einde van de Middeleeuwen moe was en over het hoogtepunt van Christendom heen was.

Of moeten we terug naar Karel de Grote? Op het begin van een periode waarin Christendom zal heersen. Maar met Karel de Grote zitten we aan de overwinning over de ketterijen uit de periode tussen Constantijn de Grote en Karel de Grote. Maar goed, het lijkt mij al veel acceptabeler.

Misschien dat het nog beter is om terug te gaan tot voor de periode van de ketters, ik bedoel tot voor Constantijn. Maar daar vinden we christenvervolgingen en een verdrukte Kerk.

Ideaal is om terug te keren tot aan het Lege Paasgraf en te zeggen: “Het is Waar”. Zoals in het laatste hoofdstuk van Mattheus dat eindigt met:

“en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

En het is eigenlijk simpel om dit in de hedendaagse wereld te implementeren. Het enigste we moeten doen, is God terug in onze wereld toelaten. Indien we God terug in het centrum van onze realiteit en fysische alledaagse wereld plaatsen, en zeggen “Het is Waar”, zou het snel stukken beter worden.

Excuses Guardian Angel. Maar ik heb men buik vol van lui zoals Klaus Berger, met hun depressieve analyses over hetgeen er allemaal niet in orde is met het geloof, zonder iets positiefs of educatiefs te zeggen, laat staan een poging tot het formuleren van een oplossing te ondernemen We weten dat het erg gesteld. Niemand heeft Berger nodig om dat vast te stellen. Iedereen kent de oorzaken. Open deuren instampen is gemakkelijk. Een indrukwekkende rijkdom aan inzicht hij ons hier toont. Om niet eens te beginnen over zijn eigen bijdrages aan de destructie van de Kerk. Is hij ondertussen zelf erachter gekomen of hij nu luthers of katholiek is, of verkiest hij nog steeds de middenweg tussen fundamentalisme en humanisme?

Ze geloven de Geopenbaarde Waarheid van de Bijbel niet eens. Laat staan de Traditie:

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

“Zoals het was in het begin ...”

“Nu ....”; nu nog altijd zoals in het begin.

“Altijd ...”; niet ‘nu en dan’ maar altijd, zonder onderbreking.

Tot aan het einde der tijden.

---

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt; En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

Zie de Dienstmaagd des Heren; Mij geschiede naar uw woord.

En het Woord is vlees geworden; En Het heeft onder ons gewoond.

Bid voor ons, Heilige Moeder Gods, - opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Anoniem zei

Als ze op de universiteiten een fatsoenlijke bijbelvertaling hanteerden die ze "uit elkaar" konden "trekken".

Luther heeft nog maar hoofdstukken uit de Bijbel gescheurd, die vermeende theologen hebben de hele Bijbel herschreven, tot het punt dat de Bijbel gewoon geen steek meer houdt.

The Guardian Angel zei

Het privé-leven van Klaus Berger is hier eigenlijk niet aan de orde.

Het is de 'wetenschapper' Klaus Berger die hier aan het woord is. En hij zegt het klaar en duidelijk; de wetenschap maakt het geloof kapot.

Herstel; slechte wetenschap maakt het geloof kapot.

Waar de wetenschap geen kennis van heeft, zou ze ook beter haar mond houden.

Anoniem zei

Mijn punt dat God centraal moet staan geldt;

kijk maar naar de onzin evolutie theorie uit zijn nek slaat. Slechte wtenschap kan de Waarheid niet kapot maken. Slechte wetenschap is het bewijs ongelovigen graag slikken

Anoniem zei

Zijn prive leven is eigenlijk wel aan de orde. Datgeen van zijn prive leven dat openbaar is, is niet langer prive. Ten tweede zou ik het een Lutheraan niet toevetrouwen katholieke theologie te doceren. Zeker niet wanneer dit in Leiden gebeurd. In zijn positie kan de pot snel verweten worden dat hij de ketel zwart noemt.

Verder denk ik dat een hedendaagse bijbelspecialist een serieus genie moet zijn iets zinvols toe te voegen aan hetgeen de kerkleraren ons reeds geleerd hebben.

Aangezien vandaag iedereen aangetast is met het kanker van de vrijmetselarij en diens 'wetenschap' dat het voor ieder van ons bijzonder moeilijk is eerst door dat kanker te breken, om daaronder de Bijbel te vinden.

Berger mag wel gelijk hebben, hij kretst maar een beetje aan de oppervlakte.

Wanneer ik seculiere auteurs lees die beweren dat er sinds de Franse Revolutie geen enkele filosoof geweest is die de moeite waard is, moeten theologen zeker op hun hoede zijn, eer ze hun opinies de wereld insturen.

Nu zullen we waarschijnlijk over twee verschillende aspecten van wetenschap vs theologie vs geloof aan het discusieren zijn, voor de duidelijkheid wil ik erop drukken dat ik denk dat 'geloof' voor het overgrote deel een rationele zaak is. Alleen de Mysteries van de Kerk zijn geloofszaken. Bv. de Onbevlekte Ontvangenis. Maar de rest van het 'Geloof' is een rationeel gevolg van een paar fundamenten. Het is dan ook gemakkelijk te begrijpen dat elke wetenschap die meent dat God er niets mee te maken kan hebben onzin is. Evolutie, Exobiologie, Eugenetica, onderdelen van Quantum Fysica ...

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer