zaterdag 12 april 2014

Studiedag 'Interreligieuze Dialoog' op 18 november 2013 met Roger Burggraeve

Roger Burggraeve over het 'draagmoederschap' van God...

Roger Burggraeve vertelt een 'Talmoed-verhaal'...
Roger Burggraeve is inderdaad een zeer speciaal geval:


In 1942 geboren in Passendale in West-Vlaanderen, ingetreden bij de salesianen [!], was hij vanaf 1982 als professor ethiek en moraal aan de KULeuven verantwoordelijk voor de opleiding van de priesters aldaar gedurende bijna 30 jaar (en dus ook voor de godsdienstleraars).

De resultaten zijn ons allen bekend en liggen beschamend voor onze ogen.


De "haalbaarheidsmoraal" is natuurlijk relativisme puur; dat interesseerde overigens geen mens in Vlaanderen.


Sedert de kritiek hieraan door Lionel Nagels in "Positief": Hij beschreef het strijdgesprek tussen Aartsbisschop Léonard en Burggraeve vóór Tertio en legde de achtergronden bloot en vooral na de herhaalde verwijzing hiernaar op Kavlaanderen.blogspot wordt deze ketterij in de laatste 2 jaren niet meer sterk genoemd in Leuven.


Naar de "haalbaarheidsmoraal" wordt nog altijd gerefereerd op de homepage van de uitgeverij Pelckmans betr. haar godsdienstboekenreeks "Meander".Bijzonder merkwaardig is wel wat hij in zijn interviews en zijn Curriculum vitae bij de KUL alles schrijft en zegt:

-Dat hij altijd graag en veel met de jeugd bezig was...


-Dat hij zich uiterst sterk geïnspireerd voelde door de joodse filosoof Emmanuel Levinas...


-In de laatste jaren schreef hij vooral over de homoseksualiteit bij en voor de "gelovigen"...


Link:

https://theo.kuleuven.be/apps/onderzoekers/Burggraeve/ 


- Eén zijner laatste optredens 2011 voor de Caritas in Antwerpen bij (natuurlijk) bisschop Johan Bonny...

- Op 07.12.2010 een groot interview met Knack waar hij het celibaat als de oorzaak van het kindermisbruik beschrijft


Link:

http://www.knack.be/nieuws/mensen/moraaltheoloog-legt-link-tussen-celibaat-en-misbruik/article-normal-11980.html

Deze these wordt door uitvoerig onderzoek in Duitsland naar het rijk der fabels verwezen!

- en bijzonder ontmaskerend: zijn interview op de homepage van het IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad), waar hij kolossaal lang rond de pot draait wat de Kerk nu eigenlijk is; klaarblijkelijk is het voor hem een losse wolk, een cloud, zonder tesamenhangende structuur, en zeker geen volk van gelovigen - in hoeverre de kerkleden nog Geloof hebben, is klaarblijkelijk zelfs niet belangrijk; het is de facto de apokatastasis, iedereen wordt gered, het Geloof, het besef van zonde en boosheid schijnen geen rol meer te spelen; het ganse Danneels-gelul opnieuw:


"Zondig méér, al uw zonden zijn reeds vergeven, want God is 'liefde'!"

Dat druist natuurlijk lijnrecht in tegen de ecclesiologie van Mystici corporis, Lumen gentium, van de werken van J. Ratzinger en H.U. von Balthasar.


Het is weer typisch voor de domheid van deze lieden, dat ze op hun eigen homepages al deze onzin uitkramen en publiceren.En nu iets gans bijzonder:

Hoewel zo lang in Leuven, in de theologische faculteit, uiterst goed bekend en vernet en gepromoot in het onderwijs, bij alle heibel om pedofiele godsdienstboeken en hun auteurs, de sluiting van een seminarie met sterke homo-atmosfeer, de schandalen enz. is nauwelijks een uitspraak van de chef moraaltheologie en ethiek over het kindermisbruik in de Vlaamse kerk bekend.

Dat in deze ganse context steeds nog mantra-achtig gezegd wordt "dat ze graag met de jeugd bezig zijn", dat schijnt mij op zijn echt-brussels gezegd "wried dangereus".

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Mijn jeugd speelde zich af in de jaren '80, en ook de "godsdienst"-leraars van het Jezuïetencollege deden hard hun best om mij vooral niks uit te leggen over God en Christus, maar des te meer over vage verhalen omtrent "liefde", condoomgebruik en "algemene waarden". De kern van het Christendom werd mij vakkundig onthouden, want dat stond niet in het leerplan.
Het zijn figuren zoals Burggraeve die hier een verpletterende verantwoordelijkheid dragen. Zij hebben een hele generatie, of misschien wel 2 generaties, vervreemd van het enige, ware, katholieke geloof.

Anoniem zei

Het is wel zeer opvallend hoe in de laatste maanden al deze tisten uiterst zwijgzaam geworden zijn.

Ze trekken allemaal hun kop in-
daar heeft deze blogspot-internetsite zich geweldig verdienstelijk gemaakt.

Aan anoniem 12 April 18:50
Ik ben het volledig met U eens!

Voortdoen jongens!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer