woensdag 9 april 2014

Over de Faculteit Theologie (en Religiewetenschappen) aan de K.U.Leuven

"In Leuven hadden we ons ontdaan van elk keurslijf. Hier in Rome kwam ik terug in een schools regime, met een gedisciplineerd belsignaal. Van academische kwartiertjes was hier geen sprake. Ik denk met heimwee terug aan wijlen pater Albert Deblaere en professoren als Jos Janssens en mijn doctorvader Jos Vercruysse. Zij hebben mij nog zoveel surplus geboden op de vorming die Leuven me had meegegeven. Beide laatstgenoemden zijn vrienden voor het leven geworden."

Waren er ook theologische verschillen?


"Ik herinner mij Leuven vooral van de God-is-dood-theologie [Suenens!] en de ontluistering en de daarmee gepaard gaande banalisering van de kernpunten van het Christelijk geloof. Teveel belichtte men in die tijd de christelijke traditie naargelang zijn politieke en morele consequenties. Verder kwam men dikwijls niet."

"In Rome verscheen voor mij ook Christus als de Verrezene, met wie men innerlijk een band opbouwt, ook langs de kritische wetenschap om. Slechts zeer sporadisch kwam dit aan bod in Leuven. Niet dat ik met modder wil werpen naar mijn opleiding in Leuven, maar er was voor mij toch een tekort."

"Er is hier heel wat te ontdekken i.v.m. onze eigen christelijke roots en de wereld waarin dat christendom ontstaan is. Dit heeft men in de Faculteit van Leuven ook te sterk onderschat. We hadden nooit een studiereis naar Rome ondernomen, laat staan dat er aan werd gedacht.

Ik herinner mij dat tijdens het bezoek van de paus aan België, in Leuven, een professor zei bij wijze van boutade: als de paus naar Leuven komt, dan gaan wij naar Rome."

"Ja, de afkeer van Rome in die tijd leek in Leuven groot, te groot om geloofwaardig te kunnen blijven. Dat heeft ook omgekeerd zijn effect gehad. Hier in Rome geldt op dit moment Leuven nauwelijks meer. Sommige Nederlandse faculteiten kunnen wel mee, maar met Leuven staan de contacten – spijtig genoeg – eerder op een laag pitje."

Bron: Echo's uit Rome - J. I.

1 opmerking:

Anoniem zei

Had ik een persoonlijke en begripvolle biechtvader kunnen hebben sedert 1962 dan was ik hoogstwaarschijnlijk een gelukkige en goede Katholiek geworden volgens de normale normen.

Vanaf 1962 tot 1976 groeide ik in goddeloosheid. Daar was blijkbaar niets aan te doen. Daarom heb ik vanaf 1976 zeer 'genoten' van veel hulp van Amerikaanse hippi-protestanten die me 'de bijbel' voorhielden - daar waren enkele zeer oprechte waarheidszoekenden - en daarna heb ik bijzonder veel steun gehad aan de geschriften van Jakob Lorber en enkele inleidende boeken van Jozef Rulof.

Dat ik uit de kerk wegbleef lag niet aan deze profeten; slechts gedeeltelijk door de Protestantse invloed maar vooral door de onmogelijk te aanvaarden en tevens door mij onbegrepen modernistische geest in diverse kerken en tijdschriften en uitgaven, hetgeen de Katholieke Kerk voor mij ontoegankelijk maakte. De H.Schrift en Lorber en Rulof waren al die tijd als een zeker en veilig en stabiel land dat me beschermde en overeind hield onder vreemde invloeden.

Ik kan niet geloven dat Christenen en Katholieken die Lorber lezen op enigerlei wijze de essentie van de Christelijke en Katholieke Leer zouden missen of verdraaien. Het Allerheiligste Offer van Christus in opdracht van De Liefdevolle Vader en de totale deelname daaraan door de Allerheiligste Maagd kan en zal door iedere Lorberlezer altijd met overtuiging worden verkondigd.

Wat kan er foutgroeien op zulk fundament ?
De cosmologische visie ?
De twijfels over Maanlandingen en zelfs Marslandingen zijn veel sterker onderbouwd !

Ik blijf hen dus nog steeds beschouwen als geheel miskende profeten die zonder meer de Katholieke Kerk en zelfs de Protestantse wereld hadden kunnen redden of op zijn minst de afval hadden kunnen indijken.

Misschien kan er nog veel door hen alsnog te verspreiden ?

Het is misschien veel gevraagd; zou men kunnen onderzoeken of de afwijzingen werden verricht door al of niet communistische modernisten en/of vrijmetselaars ? Dat zou ik best kunnen begrijpen. Tot nader bevel na duidelijk en doorwrocht onderzoek vind ik de veroordeling van Lorber en Rulof bijzonder spijtig.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer