woensdag 16 april 2014

Over 'bisschop' Arthur Luysterman, Godfried 'kardinaal' Danneels, Roger 'nonkel' Vangheluwe en 'Roeach'...

Het recente artikel van Theo Borgermans op 'Kerknet' over Mgr. Gijsen van Roermond is totaal surrealistisch wanneer men er het commentaar van Godfried 'kardinaal' Danneels, nochtans dé grote lieveling van de Kerknet-internet-site, naast houdt: "...dat men over het kindermisbruik en pedofilie moet ophouden... Het maakt mij (GD) zo moe..."(sic).

Link naar 'De Redactie':

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/journaal/2.13447/2.13448/1.920965 


Nog kafkaiaanser is het feit dat 'Kerk en leven' nota bene zélf pedofilie heeft gepromoot:

'Kerk en leven' van 9 augustus 1984:

"Over de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie' en Jef Barzin, nu deken van Antwerpen"

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/01/nultolerantie-aangaande-pedofilie-ook.htmlIn Vlaanderen is er nog veel werk aan de winkel... De 'Wijnberg des Heren' (in Vlaanderen schijnt het me wel eerder om een vervallen bierbrouwerij te handelen, maar enfin) moet weer in orde gebracht worden, en daar zal zeer veel snoeiwerk nodig zijn.

Dat de Moeder Gods, voor iedere oprechte gelovige, de grote toevlucht en hoop op voorspraak bij haar Zoon is, was steeds elementair en algemeen bekend bij de gelovigen, bijzonder bij de grootste sukkelaars.

Dat vele modernisten na het Tweede Vaticaans Concilie de vurige verering van de Moeder Gods tegenwerkten, verwaarloosden, niet opvoedden, is één van de hoofdcatastrofen van de Kerk in het westen.

Theo Borgermans heeft daar met zijn vele modernistische artikels daadkrachtig aan meegewerkt. Ik herinner mij in het achterhoofd aan een ellenlang kritisch artikel over de Kerk en homoseksualiteit (nog wel om middernacht geschreven), na het geval Vangheluwe en voor het geval Ghesquiere (op Rorate).

Maar veel geleerd hebben ze toch niet in de laatste jaren:

Op Kerknet - Vicariaat Brussel wordt er nu al reklame gemaakt voor de processie van Lenneke Mare in Woluwe (in de zomer) - op zich een zeer verdienstelijke zaak - maar, met als bonbon de deelname door Arthur Luysterman.

Link:

http://www.kerknet.be/vicariaatbrussel/nieuws_detail.php?ID=380&nieuwsID=121946


Bij de grote discussie over het gebruik van het pedofiel getinte godsdienstboek 'Roeach 3' werd er naar het schijnt in de Vlaamse bisschoppenconferentie gestemd met 2 tegenstemmen (Hasselt - Schruers en Antwerpen - Van den Berghe), 1 onthouding én 2 stemmen vóór (t.t.z. Godfried en zijn compagnon Vangheluwe).

Door de kardinaalsstem dubbel te laten wegen, werd dan tot verder gebruik besloten (tot 1998).

Eén keer raden wie er destijds met onthouding stemde...

Arthur Luysterman.

Tja, de beerput is nog altijd niet leeggepompt:

"Een betoging voor het bisschoppelijk paleis in Antwerpen op 19 november 1997 leidde wel tot de ontvangst van een delegatie moeders, waaronder een CVP-gemeenteraadslid en ikzelf, door de toenmalige bisschop van Antwerpen, Mgr. Paul Van den Berghe. Die brave man, de verantwoordelijke namens het Vlaams episcopaat voor onderwijs, aanhoorde de moeders, brak in tranen uit en beloofde een onderzoek naar de praktijken in de lessen godsdienst en seksuele voorlichting. Hij kondigde dat ook aan in een verklaring aan de pers."

"Dat leverde hem wellicht een reprimande op vanwege zijn collega’s, zodat hij op 24 november, na een bijeenkomst van de bisschoppenconferentie via Belga bekend maakte dat er, ondanks de belofte, geen onderzoek zou komen. Vandaag weten we dat één van die collega’s de kinderverkrachter Vangheluwe was, wat ook die affaire wel heel wrang maakt."


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/03/godfried-kardinaal-danneels-roger.html


Zeer lang (tot zijn ontzetting uit het ambt) was de verantwoordelijke Vlaamse 'bisschop' voor "Iustitia et Pax" ('Gerechtigheid en Vrede') de ouwe bekende en beruchte Roger Vangheluwe.

De bisschop van Brugge vertegenwoordigde de bisschoppenconferentie bij de KULeuven, bij Pax Christi Vlaanderen, bij Broederlijk Delen, bij Netwerk Caritas Solidariteit en Caritas Catholica Vlaanderen. Hij was ook voorzitter van de bisschoppelijke commissie ‘diaconie' en "Kerk & dienst aan de wereld". Tevens was hij referendaris bij Caritas Catholica Vlaanderen, bij het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, bij de Federatie van de Bedevaarten van de Benelux en ook bij de Commissie Christelijk Dienstbetoon in Toerisme.

Met "Pax Christi" waren dan ook weer Roger Burggraeve en Didier Pollefeyt verbonden.

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/04/studiedag-interreligieuze-dialoog-op-18.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/04/over-didier-pollefeyt.htmlOok zeer sterk met de 'rechtvaardigheid' begaan, was de toenmalige Brussels hulpbisschop Jozef De Kesel (bvb. bij de kerkbezetting in Kuregem). Die kerk stond voor een paar weken hier op de site wegens geplande buitendienststelling.

En natuurlijk ook Johan Leman, één der laatste Vlaamse dominicanen. Zeer lang op een kabinet (CD&V) werkzaam geweest en nadien chef van het 'Centrum voor Gelijke Kansen en Racisme'.

Daarrond is het nu zeer stil geworden. Maar, het centrum ging nadrukkelijker een pro-palestijnse koers varen en kwam daarmee steeds meer onder heftige kritiek van de joodse gemeenschap in Antwerpen.

Ook de steeds groter wordende groep van Christelijk-oriëntaalse vluchtelingen, de vervolging der Christenen in het Nabije Oosten, het groeidend extremisme van de islamisten in België, met hun intensieve verbindingen met El Qaida en de salafisten (internationaal bekend tot in Noord-Syrië en van oorsprong van St.-Jans-Molenbeek) bemoeilijken de 'werking' van het Centrum.

Uiterst faliekant en surrealistisch is het, dat figuren zoals Burggraeve en Pollefeyt, nog steeds géén oog hebben voor het lijden en de vervolging van de Christenen!

Tohuwabohu!

Bron: Anoniem


Noot:

Arthur Luysterman (Meerbeke, 18 maart 1932) volgde op 27 december 1991 Leonce-Albert Van Peteghem op als 29ste bisschop van het bisdom Gent (1991-2003). Sinds 19 december 2003 is hij erebisschop van Gent, nadat hij zijn ontslag aanbood aan de Paus. Hij zetelt nog steeds in de Belgische Bisschoppenconferentie.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta.
Ab homine iniquo et doloso erue me.

Anoniem zei

Stemus iuxta crucem (Joh 19,25)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer