dinsdag 8 april 2014

De 'vruchten' van het Tweede Vaticaans Concilie: "Wijkkapel wordt moskee"

Het schepencollege van Beringen heeft met de vzw. Islamitisch Cultureel Ontmoetingscentrum een principieel akkoord gesloten over het gebruik van de wijkkapel van Steenveld als moskee. De wijk telt een grote gemeenschap met Turkse roots.

Het voormalige kerkgebouw is eigendom van de stad. Die kocht de kapel en het parochiaal centrum in 2010 van de kerkfabriek. Clem Vande Broek, woordvoerder van het bisdom Hasselt: "Het is een wijkkapel, die enkele jaren geleden aan de gemeente werd verkocht om er sociaal-culturele activiteiten te laten plaatsvinden. Blijkbaar geeft de gemeente de voormalige kapel nu voor dertig jaar in erfpacht aan de islamitische gemeenschap. Noch de parochie, noch het bisdom hebben daarin enige zeggenschap gehad."

Dat een voormalige kapel een moskee wordt is een primeur. Clem Vande Broek: "In het bisdom Hasselt bestaan er nu al verschillende kerken die samen met de orthodoxe of evangelische gemeenschap worden gebruikt. In principe heeft de bisschop het laatste woord met betrekking tot de herbestemming van parochiekerken." In dit geval heeft het bisdom echter geen zeggenschap, omdat het gebouw al sinds 2010 eigendom is van de stad Beringen.

Bron: Kerknet


Het zijn inderdaad altijd 'de anderen'...

Nooit neemt men zijn eigen verantwoordelijkheid.


Uit Genesis:

Gen 3:12  De mens antwoordde: De vrouw, die Gij mij tot gezellin hebt gegeven, gaf mij van de boom, en ik at.
Gen 3:13  Nu sprak Jahweh God tot de vrouw: Wat hebt ge gedaan? De vrouw gaf ten antwoord: De slang heeft mij verleid, en ik heb gegeten.Waarom at Adam van de boom?

De vrouw die GOD hem gegeven heeft, verleidde hem!

Waarom at Eva van de boom?

De slang die GOD geschapen heeft, verleidde haar!

Altijd 'de anderen'...

God gooide wél Adam én Eva uit het Paradijs!


Had men de kapel toen afgebroken...
 

1 opmerking:

The Guardian Angel zei

Aan de flauwe grappenmakers,

De mens heeft een vrije wil en kan dus kiezen tussen het goede en het kwade.

Indien men kiest om het kwade te doen, dan moet men dus ook zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.

God wil dat de mens kiest voor het goede. Indien men toch het kwade wil doen, zijn de gevolgen voor betrokkene.

Men kan God nooit de schuld geven voor de eigen keuzes.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer