zondag 6 april 2014

De Standaard: "Met hulp van de bisschop van Brugge kon hij zich als patiënt in de Sint-Willibrordusstichting in Heiloo inschrijven." Het gaat hier over 'Bisschop' Emiel Jozef De Smedt. Het net sluit zich verder... Steeds weer het Bisdom Brugge...

Wie was 'Bisschop' Emiel Jozef De Smedt?


Emiel-Jozef De Smedt (Opwijk, 30 oktober 1909 - Brugge, 1 oktober 1995) was de 24ste bisschop van Brugge.

Na zijn humaniora in Boom ging De Smedt studeren aan het seminarie van Mechelen en aan de Gregoriana te Rome. Daar behaalde hij het doctoraat in de filosofie en de theologie.

Mgr. Heuschen studeerde ook aan de Gregoriana.

De Gregoriana is de universiteit van de Jezuïeten. Zo'n zestienhonderd priester-studenten uit de hele wereld volgen er nog steeds hun opleiding. Opvallend is dat de Jezuïeten van zeer nabij betrokken zijn bij veel van de pedofiele/homofiele zaakjes her en der... Denken wij maar aan Noord-Amerika.

En Bergoglio met zijn: "Who am I to judge?"

Dus, de Gregoriana, dus Brugge...

Op 30 juli 1952 werd hulpbisschop De Smedt tot 24ste bisschop van Brugge benoemd, het ambt dat hij tot in 1984 zou uitoefenen.

Tijdens zijn episcopaat wijdde hij 620 diocesane priesters, onder wie Johan Bonny, Roger Vangheluwe en Godfried Danneels. Ook werd hij co-consecrator bij de bisschopswijdingen van Godfried Danneels, van zijn hulpbisschoppen Maurits Gerard De Keyzer en Eugeen Laridon en van zijn opvolger Roger Vangheluwe.

Hier hebben we de hele bende!

Op 3 december 1962 haalde De Smedt tijdens hét Concilie de wereldpers met zijn felle kritiek op het klerikalisme en het juridisme die binnen de Kerk volgens hem heersten en dat hij met een woord van eigen vinding resumeerde als 'triomfalisme'.Wie is wie?

Johan Bonny:

Johan Bonny met zijn deken Jef Barzin van de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie'

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/01/johan-bonny-is-op-de-hoogte-van-het.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/12/de-antwerpse-trojka-kanunnik-wim.htmlDeken Jef Barzin van Antwerpen

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/01/deken-jef-barzin-van-antwerpen.html
Roger Vangheluwe:

'Nonkel' Roger...Godfried Danneels:

"Kardinaal Danneels verdedigt homohuwelijk"

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20130601_00606884


Godfried 'Kardinaal' Danneels verklaart: "We moeten een beetje ophouden met over die pedofilie nog verder te doen. Op het einde wordt ge daar zo moe van. Ik heb alles gezegd, wat ik moest zeggen, denk ik."

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/06/godfried-kardinaal-danneels-verklaart.htmlGodfried Kardinaal Danneels, Roger Vangheluwe en de 'Roeach Affaire'

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/03/godfried-kardinaal-danneels-roger.html


Nultolerantie aangaande pedofilie ook in het Bisdom Antwerpen? Over de voormalige 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie' van Pastoor Jef Barzin in 'Kerk en leven'

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/01/nultolerantie-aangaande-pedofilie-ook.html
Maurits Gerard De Keyzer:

Tijdens zijn studies aan de Gregoriana [!] in Rome knoopte De Keyzer vriendschap aan met de Mechelse medestudent Emiel Jozef De Smedt. Toen deze in 1952 tamelijk onverwacht tot bisschop van Brugge werd benoemd en hij in een midden terechtkwam waar hij nauwelijks iemand kende, benoemde hij Maurits De Keyzer tot zijn rechterhand, enerzijds als vicaris-generaal, anderzijds als president van het Seminarie. De Keyzer had een gunstige reputatie bij de clerus en bekommerde zich om het geestelijk en materieel welzijn van de West-Vlaamse priesters. Hij was het die zich inliet met de benoemingen.


Biografische schets


16/08/1931: priesterwijding Brugge;
16/08/1934: professor aan filosofische afdeling van kleinseminarie Roeselare;
15/09/1943: directeur wijsgerige afdeling van kleinseminarie Roeselare;
27/12/1952-31/07/1961: president van het Grootseminarie Brugge;
25/09/1952: ere-kanunnik van Sint-Salvatorskathedraal Brugge;
30/09/1952: benoeming tot vicaris-generaal;
24/04/1962: benoeming tot titulair bisschop van Tinum (ex-Joegoslavië), hulpbisschop van Brugge;
11/06/1962: bisschopswijding;
31/10/1972: emeritaat; ere-vicaris-generaal van het bisdom Brugge;


Profielschets


Naar aanleiding van zijn gouden priesterjubileum schreef mgr. De Smedt over hem: "Vijftig jaar lang ging de aandacht van mgr. De Keyzer in hoofdzaak naar de vorming en de begeleiding van de priesters en de religieuzen. Zijn schrander verstand, zijn blijde omgang, zijn onvermoeibare luisterbereidheid, zijn heldere christelijke visie en zijn groot hart en diepe verknochtheid aan Christus en de kerk bewerkten dat ontelbaren bij mgr. De Keyzer raad en bemoediging en steun konden vinden."
Eugeen Laridon:  

Eugeen Laridon (Diksmuide, 16 november 1929 - Kortrijk, 20 oktober 1999) was hulpbisschop van Brugge en titulair bisschop van Tiges.

In 1976 werd hij tot hulpbisschop en vicaris-generaal van het bisdom Brugge benoemd en door Mgr. Emiel-Jozef De Smedt, tot bisschop gewijd. Eugeen Laridon was van 1964 tot 1994 directeur van het Centrum Licht en Ruimte in Roeselare. Hij was de stuwende kracht achter de jeugdpastoraal, de evangelisatiewerking en het mediabeleid, de inspirator van de Vlaamse Kerkdagen en van de Kerkivals van het bisdom Brugge.

Als vicaris-generaal was Laridon verantwoordelijk voor media, cultuur, toerisme, de dienst voor evangelisatie en roepingenpastoraal. Hij was verantwoordelijk voor de persdienst en zat de redactieraad van het blad Ministrando voor.

Binnen de Belgische bisschoppenconferentie was hij, onder meer, referent voor de media, cultuur en nieuwe evangelisatie [!]. Voorts was Laridon voorzitter van de interdiocesane commissie voor media en cultuur
[!], van het studiecentrum voor zielzorg en van de redactieraad van Kerk en Leven [!]. Hij was ook mee verantwoordelijk voor de samenstelling van de leerplannen godsdienstonderwijs [!].

Hij stierf aan de gevolgen van een slepende ziekte en werd, na de uitvaartplechtigheid in de Brugse Sint-Salvatorskathedraal, begraven op het kerkhof van Diksmuide.Voorzitter van de redactieraad van Kerk en Leven:

In de jaren tachtig nodigde 'Kerk & leven' ['het Parochieblad'] de gelovigen uit om 'pedofielen beter te leren kennen'

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/04/in-de-jaren-tachtig-nodigde-kerk-leven.html


Nultolerantie aangaande pedofilie ook in het Bisdom Antwerpen? Over de voormalige 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie' van Pastoor Jef Barzin in 'Kerk en leven'

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/01/nultolerantie-aangaande-pedofilie-ook.htmlOver Danneels, Vangheluwe, Bonny, Lefevre, Vanhoutte en Laridon

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/04/over-danneels-vangheluwe-bonny-lefevre.htmlVlaamse filmpjes...

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/09/vlaamse-filmpjes.html

 BESTE MENSEN,

DIT IS NIET DE HEILIGE KERK DIE HET HEILIG AANSCHIJN VAN JEZUS CHRISTUS ONZEN HEER EN GOD WEERSPIEGELT!

DIT ALLES IS DIABOLISCH THEATER!!!


De Vlaamse bisdommen moeten worden opgeheven wegens gebrek aan gekwalificeerd personeel.

De ganse staf van bisschoppen en vicarissen en hun secretarissen en personeel moet worden buitengesmeten.

Verkoop de leegstaande panden en paleizen.

Vergoed de slachtoffers in Noord-Canada.

Het Bisdom Brugge is berucht tot in Canada. Marc Kardinaal Ouellet, de Aartsbisschop van Québec, en vele anderen, kennen de Brugse schandalen!

Paus Franciscus wil een arme Kerk. Wel, laten we dan in Vlaanderen beginnen!

Het boek Daniël beschrijft dat Belsazar een groot feest gaf voor duizend van zijn machthebbers. Tijdens de maaltijd gebruikten dezen op bevel van Belsazar de bekers die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had geroofd. Ineens verscheen er een hand die een tekst in een onbekend schrift op de muur schreef. Koning Belsazar vroeg aan de wijzen van Babel het schrift te verklaren, maar geen van hen kon het schrift ontcijferen. Daarop haalde men Daniël, die de tekst uitlegde. Het was een waarschuwing van God vanwege Belsazars heiligschennis.

De woorden waren: Mené Mené Tekèl Ufarsin, dat wil zeggen Geteld geteld gewogen gebroken

Daniël verklaarde deze woorden als volgt:

Mene: God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt.
Tekel: Gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden.
Peres (een verbogen vorm van Upharsin, met een woordspeling met Pers): 'Uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven.De Kerk groeit en bloeit in India en verdoken in China. Ze bloeit in Zuid-Korea en groeit in Japan. Ze lijdt onder het martelaarschap in Noord-Korea. Ze wordt vervolgd in vele landen van Afrika en in de Arabische wereld. Ze herbront zich de Franstalige en Engelstalige landen.

Nieuwe orden en gemeenschappen bloeien. In de Duitssprekende landen begint een groot Katholiek renouveau. Bijvoorbeeld de Cisterciënser-abdij van Heiligenkreuz in Oostenrijk met de Pauselijke Hogeschool P. Benedikt XVI.

De Petrusbroederschap (FSSP), het Instituut Christus Koning en Soeverein Hogepriester, de vele Traditionalistische Gemeenschappen en Orden floreren.

Maar, deze bietekwieterij hier in Vlaanderen gaat te gronde en heeft ook niets beters verdiend.


Mené Mené Tekèl Ufarsin

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer