zondag 23 maart 2014

Raymond Kardinaal Burke veroordeelt openlijk de dwaalleer van Walter 'kardinaal' Kasper aangaande het geven van de Communie aan hertrouwde gescheidenen


7 opmerkingen:

Eindtijdchristen zei

Da's tenminste nog eens een kardinaal. Eén die trouw blijft aan de traditie de ware Leer, en daar voor uitkomt!

Anoniem zei

Ik ben gescheiden, hertrouwd en ga elke zondag te communie. Mijn pastoor heeft daar geen probleem mee. Zelfs kardinaal Burke kan en zal hem en mij niet tegenhouden.

Mijn naam en de naam van mijn pastoor kan ik wegens de inquisitie niet meedelen.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

God zal u oordelen!

Anoniem zei

Het wordt bedenkelijk als onder de de kardinalen zo'n meningsverschil zich voordoet.

Anoniem zei

Aan anoniem 23 maart 2014 17:07

Het sacrament van het huwelijk is het enige sacrament dat de leken onder elkaar toedienen: ze nehmen elkaar tot man en vrouw in trouw tot de dood hen scheidt en voor God, daarbij in de hoop op vruchtbaarheid en procreatie- deelname in de schepping.
De echtgenoot/echtgenote heeft de partner het aangezicht van Christus te weerspiegelen.
Met dit fundament is het onmogelijk een geldig roomskatholiek huwelijk te ontbinden om een tweede huwelijk te sluiten, omdat dit een kwetsuur, een verminking van het Gelaat Christi is.
Het ontvangen van de HL. Eucharistie kann deze kwetsuur nicht opheffen, integendeel, het in een toestand van nietdisponering, persoonlijk gewilde afdwingen van de ontvangst v.d. Hl.Eucharistie is een wrevel tegen de Heer, hoogmoed tegen de Heer en Zijn Hl. Kerk.
Het is per sé het beste bewijs dat er geen berouw en geen boete is, een eigen inperking van de boetetijd en een relativering van de begane zonde- dat is nog erger als het begaan van de zonde zelf.
De geconsacreerde Hostie is de Heer zelf- het is geen amulet dat de zondaar witwast van zijn zonden of sterkte geeft, zeker als hij in de zonde will persisteren (uit ervaring willen de meeste in nieuwe verbinding levenden ("hergetrouwde gescheidenen")nu niet met de echtgenote/oot ("eerste vrouw/man")terug samen leven, maar wel met hun nieuw gevonden geluk.
Naast de hooggeprezen Kardinaal Burke had U echter ook alles in de uitstekende artikelserie van Z.E. aartsbisschop Léonard (2011-2012 in Pastoralia)kunnen lezen- het is typisch voor het totaal verval van de kerk in Vlaanderen dat dit fantastisch theologisch werk totaal doodgezwegen werd.
De inquisitie is overigens aan Uw persoonlijke wreveldaden niet geînteresseeerd- zoals de beroemde oostenrijkse theoloog Mag. Michael Gurtner gisteren in en zeer gedegen artikel op de duitse internetsite www.kath.net schreef: dat Jezus Christus door Zijn kruisdood de ensheid van de zonde verlost heeft, is gemeengoed; dat de gelovigen de plicht hebben aktief tot hun redding bij te dragen, worddt door de modernisten en bijzonder sedert het 2e vatikaans concilie straffelijk vergeten.
De grote vraag is natuurlijk of de communie U dan beter maakt?

Anoniem zei

Ondertussen heeft ook kardinaal Sean o'Malley van Boston publiek kond gedaan, dat de kerkelijke leer van de onverbrekelijkheid van het kerkelijk huwelijk niet ongedaan kann worden gemaakt.
Hier moet ik opeens aan de uitspraak van mijn geliefde kardinaal Danneels denken, die voor einige jaren met ingrim vaststelde (nadat hij het kerkelijk leven in Vlaanderen tot in het diepste had laten verkommeren, de tridentijnse liturgie had gekoejonneerd en verboden waar hij maar kon(St. Joseph in Woluwe, nietwaar EvB?)) (bij het zien opleven van de processies, het verder leven van de volksvroomheid in de bedevaartsoorden) "...dat het geloof nu op de straat rondloopt..."- ja, inderdaad, de roomskatholieke kastanjes worden niet in het minst door geêngageerde leken uit het vuur gehaald, het normale kerkvolk gaat reeds in de aanval, vóór zijn herders, en niet in het minst zitten er zeer goede theologen hier op deze blog.

Ad omne bonum opus paratus!

The Guardian Angel zei

NOG TEGEN ZIJN:

Kardinaal Mueller

Kardinaal Caffarra

Kardinaal Burke

Kardinaal Brandmüller

Kardinaal Bagnasco

Kardinaal Sarah

Kardinaal Re

Kardinaal Piacenza

Kardinaal Tauran

Kardinaal Scola

Kardinaal Ruini

85% van de Kardinalen zouden tégen zijn...

Deze hele discussie is ronduit achterlijk!

En de enige schuldige is Bergoglio!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer