vrijdag 7 maart 2014

Over Paus Benedictus XVI en zijn 'abdicatie'...

HISTORIEK:

18-07-2012 - Witwassen in Vaticaan te makkelijk, ‘kan veel transparanter’

03-01-2013 - Geen elektronische betalingen meer in het Vaticaan

11-02-2013 - Paus Benedictus XVI kondigt aan dat hij zal aftreden

12-02-2013 - Pinnen kan weer in Vaticaanstad

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/03/over-paus-benedictus-xvi-en-zijn_6.html
 


14-02-2013 - OIR -  “Opere di Religione”


In 2009 werd  Ettote Gotti Tedeschi, overigens de oom van de echtgenote van de voormalige Franse president Carla Bruni, gevraagd om orde te scheppen bij de “Opere di Religione” of ook wel genoemd de IOR ( Insitute for Works of Religion ) de in meer gewone termen Vaticaanse Bank genoemde financiële instelling, die het geld van het Vaticaan beheert. Tedeschi ging voortvarend te werk, zo voortvarend dat hij op een aantal zaken stootte die het daglicht niet konden velen en de aandacht getrokken hadden van het Italiaanse OM dat een onderzoek naar illegale financiële transacties vermoedde.

De Italiaanse officier van Justitie die het onderzoek leidde was er achtergekomen dat het IOR een bedrag van € 23 miljoen [Schokkend!] het Vaticaan had uitgesluisd zonder hiervoor toestemming te hebben [Wie had die toestemming dan moeten geven? Vaticaanstaat is een soevereine natie die Italië niet om 'toestemming' hoeft te vragen.]. Het geld ging voor het grootse gedeelte naar een filiaal van de Morgan Stanley Bank in het Duitse Frankfurt, terwijl een klein bedrag werd overgemaakt naar de Banca del Fucino. De Italianen konden deze transactie onderscheppen, nadat zij waren gewaarschuwd door het filiaal van de Banca Artigiano in Rome die de € 23 miljoen hadden ontvangen met verzoek om het geld door te sturen. De Banca Artigiano die de zaak niet vertrouwde waarschuwde de Italiaanse autoriteiten.

Reeds eerder lag het Vaticaan onder vuur omdat ook in 2009 er getracht was cheques afkomstig van de Vaticaanse Bank te incasseren bij de Unicredit Bank waarbij valse namen gebruikt werden. Het ging toen om bedragen van meer dan een half miljoen. Daar de Italiaanse autoriteiten witwasserij op grote schaal [Staten rekenen in miljarden, niet in miljoenen!] vermoedden en er ook nog een bewijs op tafel kwam dat er € 650.000 werd getracht op te nemen van een rekening die het Vaticaan had bij een Romeins filiaal van de Intese San Paolo Bank, werd er ingegrepen, daar volgens de Italiaanse Officier van Justitie het hier gaat om financiële fraude die plaats vindt op Italiaans grondgebied, maar de “aanstichters” zich in het Vaticaan bevinden [Waarover Italië géén zeggenschap heeft.].

De woordvoerder van het Vaticaan Federico Lombardi liet een verklaring uitgaan, waarin gesteld werd dat het Vaticaan juist alle pogingen ondernam om geld witwasserij tegen te gaan.

Toen echter Tedeschi nog maar details aan het licht bracht werd hem in Mei 2012 te verstaan gegeven dat hij zijn werk niet goed verrichtte, incompetent was en beter kon gaan. Hiermee kwam de IOR zonder baas en pas afgelopen week vertelde Federici Lombardi aan de pers, dat een nieuwe directeur in de komende weken zou worden aangesteld.

Inmiddels bleek dat gedurende enige tijd, e.e.a. heeft ook in de pers gestaan, de Vaticaanse pinautomaten het niet meer deden en los van het feit dat je geen geld meer op kon nemen in het Vaticaan, je ook geen aankopen meer kon doen met je kaart. Een harde slag voor de inkomsten die het Vaticaan voor een groot gedeelte ontvangt via de verkoop van allerlei prullaria.

Opmerkelijk is, dat het geld dat via deze automaten gepind kon worden en de betalingen die gedaan werden allemaal werden beheert via een rekening van het Vaticaan bij de Deutsche Bank die her den der onder vuur ligt wegens illegale transacties en daarvoor in de USA reeds een giga-bekeuring heeft moeten betalen. De Deutsche Bank moest op verzoek van de Nationale Italiaanse Bank stoppen met het verlenen van financiële diensten aan het Vaticaan, omdat inmiddels overduidelijk was geworden dat het IOR op geen enkele wijze voldoet aan de transparency-voorwaarden die er momenteel door de controlerende autoriteit MoneyVal gesteld worden aan banken, juist om witwassen te voorkomen. [Dit zijn leugens! Je kan je trouwens de vraag stellen, waarom Deutsche Bank moet stoppen met haar betaalautomaten in het Vaticaan, terwijl het net, volgens de media, de Vaticaanse Bank is die "geld witwast om er het terrorisme mee te financieren". Terwijl hier net gesteld werd, dat Deutsche Bank verdacht is! Eén van de grootste banken van de wereld. Hetgeen de media ons presenteren, is bijzonder ongeloofwaardig!

Is het niet eerder, dat de aanwezigheid van Deutsche Bank in het Vaticaan een doorn in het oog was van de Italiaanse autoriteiten? Zeker voor Mario Monti, de toenmalige premier en bankers-boy van Goldman-Sachs in New York, USA...

Mario Monti die nota bene lid is van de 'denktanks' Friends of Europe, Bruegel, de Trilaterale Commissie, en deelnemer is aan de Bilderberg-conferenties.]

Echter hoe kwam deze lawine van opeenvolgende openbaringen tot stand? U herinnert zich nog dat vorig jaar de butler van de paus werd ontslagen, even kortstondig in een Romeinse gevangenis terechtkwam en daarna van de paus “gratie” ontving. Volgens welingelichte Italiaanse bronnen had  Paolo Gabriele geheime documenten ontvreemd, werd in de herfst van 2012 veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf maar kwam kort na de kerst weer vrij. Er wordt gesuggereerd dat Gabriele kennis had van voor het Vaticaan belastende bewijzen die IOR directeur Tedeschi had verzameld en deze aan de pers wilde doorspelen.

Overigens is het geautomatiseerde betalingsverkeer van het Vaticaan weer hersteld nu met medewerking van de Zwitserse firma ADUNO S.A. en kan het Vaticaan opgelucht ademen daar met 5 miljoen bezoekers per jaar aan het Vaticaan, de handel in souveniers van uitermate groot belang is.

Bron: Geen Nieuws

Het ligt toch voor de hand, dat het verdwijnen van Deutsche Bank uit het Vaticaan direct gelinkt kan worden aan de zogenaamde 'abdicatie' van Paus Benedictus XVI.

Ook hier is er sprake van een staatsgreep!

Italië mengde zich in de interne aangelegenheden van Vaticaanstaat.

Dit leidde tot het gedwongen ontslag van Paus Benedictus XVI, die volgens het Canonieke Recht, nog steeds het wettige staatshoofd én dus Paus is, net omdat zijn ontslag onder dwang gebeurde! 

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer