vrijdag 14 maart 2014

Novus Ordo Carnaval


3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik heb nog een video gevonden van Kardinaal Bergoglio, die de communie uitdeelde tijdens een open-lucht mis. De gelovigen stonden verdrukt achter een hekke, en hij, met uitgestrekte arm, over de hoofden van diegenen op de eerste paar rijen, rijkte zijn hand uit naar mensen op de vijfde rij die met uitgestrekte arm de hostie grepen.

Waarom zich zo moe maken?

Kijk naar prins karnaval, verdeel de communie door een handvol geconsacreerde hosties in de menigte te gooien. De hele vasten lang zullen er karnavalsstoeten uitgaan, waarom niet gewoon prins karnaval vragen de communie uit te delen.

Door prins karnaval te vragen om de communie uit te delen, wordt de communie tenminste uitgedeeld door iemand die maar doet als hij zot is, terwijl die lui in deze foto zot zijn.

Wie trekt er nu een masker over zijn gezicht om kinderen te vermaken? Verstand hebben ze in ieder geval niet.

Anoniem zei

Aan Anoniem 14 maart 2014 18:32

Geachte,
Ze hebben inderdaad geen verstand.
Het is echter typisch voor het werken van de diabolos dat zijn adlaten niet zee intelligent zijn-dat constateerde de oude Vondel in zijn "Lucifer" ook al met de twee idioten Belial en Beelzebub.

De foto's laten mij overigens denken aan de gebeurtenissen bij de karnavalsmis in Ochsenhausen (Zudduitsland) 2011 en 2012:
Daar marsjeerden de karnavalsverenigingen met fanfare en de heksen- en duivelskostuums in een luide stoet in de kerk binnen (overigens een prachtige barokke ex-abdijkerk), aangevoerd door de pastoor (naar zijn eigen zeggen en grote dunk een "specialist voor Liturgie" omdat hij dit vak onderichtte in Argentiniê)(echt waar- de theologische kwaliteit van dit land is daardoor reeds zeer lang bekend),met als hoogtepunten de verkondiging van de "Buttenpredigt" (een preek in de stijl van de "Buttenrede", de sarcastisch-humoristische karnavalsredevoering bij de Faschingsfeesten), waar bij het einde alle papieren (ca. 12 vellen ) vanop de barokke kansel in het publiek gesmeten werden; en nadien bij de uitdeling van de communie gegrabbeld werde door de uitdelers ervan met volle pollen in een kartonnen doos.
Totale blasfemie, veel geschokte oprechte gelovigen, verontwaardigde kritiek, een hoogvarende en autoritaire pastoor, een bisdom dat van niets wil weten (enfin, de ganse oudbekende cocktail);
het einige probleem was dat het ganse spektakel met video/handytelefoon opgenomen was (dat stoorde klaarblikelijk in der hilaristische stemming geen mens- stomme kloten zoals steeds) en plots met zeer gefundeerd en bijtend commentaar opdook op de duitse homepage van de Pius-X-broederschap van Msgr. Lefebvre:
daar ontplofte de bom, massale toestroom bij de broederschap, kolossaal gehuil in de lokale kerkstructuren, klachten en bedreigingen door advokaten (het videofilmpje is met onkentelijkmaking van de gezichten nog steeds te zien bij de duitse priesterbroederschap) en- nu komt het beste- op de internetsite van de Parochie zeer groot de aankondiging dat het absoluut verboden is alles wat op dit privéterrein gebeurt, te filmen of te fotograferen; in hoeverre een publieke mis in een parochiekerk nu als privé te beschouwen is, is zeer discutabel, Maar in elk geval: na deze torpedo in de flank houdt iedereen daar en in het bisdom Rottenburg (de thuisbasis overigens van Kardinaal Kasper) zijn hart vast bij de carnavalsmissen en de publieke uitstraling wordt totaal verboden.(Dat is nu niet bepaald het licht dat men op de kandelaar zet).
Meer nog: als men de kerk betreedt, ziet men een geweldig groot plakaat met de waarschuwing en bedreiging dat men op privéterrein staat en het fotograferen en opnemen van liturgische evenementen en feesten totaal verboden is (dat is nu natuurlijk onzin als men aan de geweldige evangelizering door de pontificale diensten van Paus Benedictus XVI in Rome denkt- bvb. het offertorium "meditabor"); dit is echter tegelijkertijd de zelfbeknotting van de onzin en de blasfemie, het openlijk verklaren van het bankroet van de modernistische ketterij, het Waterloo van de moderne onzin.
Daarom: nog meer van deze inhoudslege brol publiceren- eens gekend kann hij beter weggekuisd worden!
"Uw bisdom is een echte vuilnisbak en Gij zijt er het passende deksel op"(Hl Cyprianus van Carthago) -(N.B. 't Pallieterke sprak ooit over de "puinhoop" in de vlaamse kerk bij het weggaan van Danneels- men ziet, de vroegere kervaders,-leraars en heiligen waren in hun woordkeus nog veel robuuster!)

Anoniem zei

Fantastische foto's!
Bijzonder frapperend de vrouw met het uniform van de tempeliers.

@The Guardian Angel is overigens speciaal te danken voor zijn overmoedelijke inzet voor het roomskatholiek geloof en de nauwkeurigheid waarmee hij de vinger op de wonden legt.

Voor 4 dagen verscheen op kerknet de melding dat Kardinaal Policarpo van Lissabon (Portugal)aan een hartaaanval bezweken is; The Guardian Angel postte hier voor juist 2 weken ee Foto van deze kardinaal, in de pauze van het consistorie een sigaretje rokend. Zelden werd de gevaarlijkheid van het tabaksmisbruik zo klaar geîllustreerd als met deze geschiedenis.
Hetzelfde met de brusselse kerken die op de stilleggingslijst staan: hier wrd zeer uitvoerig bericht en zeer bijtend en deskundig commentaar afgegeven, de unief van Leuven zweeg eens te Meer in alle talen en-grote verrassing- vandaag wordt op kerknet iets gepubliceerd over de reparatie van de kerktoren in Sint-Jans-Molenbeek.
Tja, niet alleen lezen wij kerknet (wat waarschijnlijk wel niet door hen gewenst is) maar ook- en dat is nu veel interessanter en belangrijker- deze typen lezen kavlaanderen.blogspot.
Overigens levert deze ene man hier het werk van 4 tot 5 personen bij de ook al zeer vlijtige katholieke site van kath.net.
Praemia pro validis- voortdoen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer