woensdag 19 maart 2014

'Flater van de week': Uit de vastenboodschap van Johan Bonny; 'Bisschop' van Antwerpen:

"Wat was Goede Vri­jdag anders dan het opper­ste samen­gaan van die twee: vri­jheid en sol­i­dariteit. Waarom kwam Jezus op een kruis terecht? Enerz­i­jds omdat Hij vrij wilde zijn: vrij om van de waarheid te getu­igen, vrij om te zeggen en te doen wat de Geest Gods Hem ingaf, vrij om zijn leven te geven voor zijn vrien­den. Anderz­i­jds omdat Hij sol­idair wilde bli­jven: sol­idair met kansarme en gebro­ken mensen, solidair met de marte­laren van alle tij­den, sol­idair met een zwakke en zondige mensheid. Het maakte zijn leven niet tot een suc­cesver­haal."

Enkele bedenkingen:

"Vri­jheid en sol­i­dariteit?"

"Vrij om zijn leven te geven voor zijn vrien­den?"

Op het Kruis was Christus... "Sol­idair?"  

"Sol­idair met kansarme en gebro­ken mensen?"

"Solidair met de marte­laren van alle tij­den?"

"Sol­idair met een zwakke en zondige mensheid?"

"Het maakte zijn leven niet tot een suc­cesver­haal?" 

Hoe is het mogelijk, dat een bisschop zo een ongelofelijke onzin kan uitkramen???Uit de Mechelse Catechismus:

88. Waarom noemen wij Jezus Christus onze Verlosser?


Wij noemen Jezus Christus onze Verlosser, omdat Hij door zijn lijden en dood aan de goddelijke rechtvaardigheid voor al onze zonden heeft voldaan, en ons zo verlost heeft van de slavernij van de duivel en van de eeuwige dood der hel.89. Wat is het mysterie van de verlossing?

Het mysterie van de verlossing is het mysterie van Jezus Christus die op het kruis gestorven is om alle mensen vrij te kopen.


 

90. Waarom noemen wij Jezus Christus onze Zaligmaker?

Wij noemen Jezus Christus onze Zaligmaker, omdat Hij door zijn lijden en dood het leven der genade en de zaligheid voor ons heeft verdiend, en, door zijn voortdurende inwerking op onze ziel, dat leven in ons voedt en ondersteunt.85. Worden dus alle mensen zalig?

Neen, niet alle mensen worden zalig, maar alleen zij die de middelen gebruiken om aan de verdiensten van Jezus' lijden en dood deelachtig te worden.


6 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik denk dat die echo van de oerknal die ze gehoord hebben eerder de schokgolf van de implosie van Bonnys verstand is.

Dat gezegd zijnde, ik heb hier een boekje liggen met vastenbezinningen van de Bergoglio paus, en dat is van hetzelfde honingzoet hypnotisch esotherisch gedreun waar Bonny ook in slaagt.

Het is al vaker gezegd dat Bonny op een kardinalaat uit is. Hij praat in ieder geval naar de juiste mond. Als Bonny zich nog een beetje meer met de diamanthandelaars in Antwerpen aanlegt, en dat kan hij doen door iets minder vaak naar de moskee te gaan, zal het wel in orde komen. Stel je voor een kardinaal uit de metropool. Een mirakel, een mirakel. Wat een feest dat zal zijn!

Anoniem zei

Heeft hij het over zijn Centrum voor Erkenning Heling en Verzoening?

Je kan dat tekstje gemakkelijk herschrijven zodat het wel steek houdt:

Waarom kwam Bonny op een kruis terecht?

Enerzijds omdat hij vrij wilde zijn: vrij om van zijn versie van de waarheid te getuigen, vrij om te zeggen en te doen wat zijn egocentrische Zelf hem ingaf.

Anderzijds omdat Bonny solidair wilde blijven: soldair met jan en alleman.

Het maakte Bonnys leven niet tot een succesverhaal.

Anoniem zei

Lege boodschap

Anoniem zei

bonneterie van bonny

Anoniem zei

Spijtig genoeg ist het geen flater en ook niets van een week:
het heeft niets met domheid en daardoor ontstane vergetelijke fouten te doen- het is inderdaad zo gewild en met opzer gedaan.
Het is een uitstekende illustratie hoe de vlaamse bisschoppen aktief hun kudde op de dool brengen en wel sedert meer als 40 jaar.
De ganse woordenschat, de lege woordhulzen, het beknotten van de verlossing tot "solidair zijn", met een duidelijk links toontje (de "Jezus-hart marxisten") vindt zich in volle glorie in het tijdschrift "Wereldwijd" ca.1970-1974,waarmee de vlaamse bisschoppen de gelovigen trakteerden.
Door de filmen van Ben Hur, Quo vadis en De laatste dagen van Pompeji weet het kleinste kind dat de meesteinwoners van het romeinse rijk niet gekruisigd werden, en dat de gelovigen door het stichten van een gezin de triomf van het christendom over het heidendom tewerkstelligden.
Dat het Kruis een skandalon is, vindt zich reeds bij St. Paulus; 2 millennia lang werd het kruisoffer meegeleefd, meegebeden, gemediteerd, in muziek en liturgie bearbeid, met zovele grote teksten van grote heiligen en kerkleraressen en kerkleraars- en dan wordt deze nietszeggende dunne soep geprezenteerd: krotter!

Er zit inderdaad systeem in om de fundamenten van het geloof af te breken, te verkleinen, de zonde eveneens te laten verdwijnen- met dan uiteindelijk een andere "heer" als de Heilige Drievuldigheid.
Hier wordt zeer veel doormekaargebracht (dia-ballein in het oud-grieks)

Bonny is naturlijk een raar geval: grootgeworden in Westvlaanderen, aan de kust (uit Oostende stamde overigens de eerste auteur van Roeach 3-AdV), opgeleid in het grootseminarie van Brugge(F. Lefevre) en in Leuven (J. Bulckens), later professor in het Grootseminarie van Brugge, priester gewijd, bisschop gewijd door Roger vGheluwe en Danneels, de terugkeer naar Brugge na al de tribulaties totaal onrealistisch, zich steeds merkwaardiger gedragend in Antwerpen (zeer nauw bekend met Jef Barzin)(de foto's op kerknet liegen er niet om)- tja, daar bid ik dan een Ave Regina caelorum en een Tibi Christe Splendor Patris extra- hier hebben we de steun van St.Michael broodnodig).

Overigens aan Toon O. en de mannen van kerknet: goed in de archieven van Wereldwijd zoeken, maar niet té goed- zover ik mij herinner waren enige artikels over Argentiniê zeer gezouten en voor bepaalde mensen nu niet zeer flatterend.

Anoniem zei

Speciaal voor Johan Bonny: Psalm 25:3,
gezongen door Protestanten:

"Neen, niemand die op U vertrouwt, wordt beschaamd;
Alleen de afvalligen worden te schande."

"Let none that wait on Thee,
be put to shame at all;
But those that without cause transgress,
let shame upon them fall."

To Thee I Lift My Soul
http://www.youtube.com/watch?v=tpzmmGYUztA

van de the World Wide Church of God,
dan kan hij daarna eindelijk terug Katholiek worden,
als het niet teveel gevraagd is !
(ik weet waarover ik het heb,
mijn vele redenen tot afvalligheid,
en de Katholieke Kerk stelt eisen)
Goede moed !

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer