woensdag 26 maart 2014

Bisschop Jean-Pierre Delville van Luik opgelucht dat geen enkel spoor van oplichting werd gevonden...

Wetenschappelijke verklaring voor oplichten Mariabeeld


Wetenschappers van de Luikse Universiteit hebben het 'mysterie' rond het oplichtende Mariabeeldje van Jalhay ontrafeld. Mgr. Jean-Pierre Delville, de bisschop van Luik, reageert opgelucht dat een afdoende verklaring voor het fenomeen werd gevonden en vooral dat het wetenschappelijke onderzoek geen enkel spoor van mogelijke oplichting [?] aan het licht bracht.

Volgens ons is er weldegelijk 'oplichting' in het spel!


 Zinksulfide

Op een persconferentie deelden de wetenschappers vanmiddag mee dat het fenomeen van het oplichten te wijten is aan een coating die de voorkant van het plaasteren beeld bedekt. De verf op het beeld bevat zinksulfide, een middel dat in de jaren 1950 veelvuldig werd gebruikt in de afwerking van plaasteren beelden. En het is die coating die verantwoordelijk is voor het geobserveerd oplichtend fenomeen, aldus de wetenschappers. Van een 'mirakel' is dus helemaal geen sprake.

Blijft natuurlijk de claim, dat het beeld eerst niet oplichtte en nu wél.


Bisschop van Luik opgelucht [maar niet opgelicht!]

In een kort persbericht bevestigt mgr. Jean-Pierre Delville de bevindingen van de academische experts. "De eerste stap die de Kerk in een dergelijk geval zet, is gebaseerd op de wetenschappelijke analyse van de feiten en op de eerlijkheid en betrouwbaarheid van de getuigen", zegt de Luikse bisschop. "Ik ben gelukkig dat de oorsprong van het fenomeen is opgehelderd en dat geen enkel spoor van mogelijke oplichting aan het licht is gekomen (...) De wetenschappelijke verklaring doet niets af van de waarde van de gebeden die zijn uitgesproken voor het beeldje noch aan de genezingen die door sommige mensen werden waargenomen. Gods genade gaat allereerst langs het geweten en de blik van de gelovige en pas dan langs wonderbaarlijke fenomenen."

Eerder citaat:

"Er zou al sprake zijn van een mirac­uleuze genez­ing: “Een man die was komen bid­den, had al twaalf jaar eczeem aan beide han­den. Twee dagen later was hij genezen, ter­wijl hij daar niet eens voor had gebe­den." 

Het oplichten van het beeld is natuurlijk niet de essentie, de miraculeuze genezing wel. Gaat die ook wetenschappelijk onderzocht worden?


Dank

En mgr. Delville besluit met het uitvoerig bedanken van al wie tijd en energie heeft geïnvesteerd, in respect en met openheid van hart, in de begeleiding van mensen, het onthaal van bezoekers, gemeenschappelijk gebed, de organisatie van de openbare orde en wetenschappelijke expertise.
 
Bron: Kerknet7 opmerkingen:

Anoniem zei

Als dat zo zit zullen er elders wel meer lichtgevende beeldjes zijn.

Er zijn duizenden van deze Mariabeeldjes geproduceerd, allemaal op dezelfde manier afgewerkt. (om niet de miljoenen andere plaasteren beeldjes uit de periode te tellen) En dit blijkt het enigste beeldje te zijn waarin het fluorescentie effect van zinksulfide opgetreden is. Daarenboven – ondanks de degradatie in fluorescentie – begint dit beeld pas na 60 jaar licht te geven.

Eén in een paar miljoen beeldjes geeft licht omwille van de afwerking? Allemaal heel wetenschappelijk.

Gelukkig is het geloof van de bisschop dieper dan zijn wetenschappelijke kennis. Maar zo heel diep moet zijn geloof daar niet voor zijn.

Tot slot;

Krijgen de eigenaars van het beeldje hun beeldje terug? En mogen we in hun huis gaan bidden? Of gaat de bisschop meewerken met de ordehandhavers om te voorkomen dat Banneux concurrentie krijgt.

Anoniem zei

Ik begin echt een beetje kotsmisselijk te worden van bisschoppen die met de politie meewerken in diens poging te voorkomen dat mensen hun recht op godsdienst vrijheid beoefenen. Als prinsen van de Kerk zijn ZIJ de baas, en hoort men met hen mee te werken, in plaats van anders om. Maar als de bisschoppen weigeren dat standpunt in te nemen, hebben we ze niet nodig. Dan kan de politiecommissaris de job van bisschop veel beter uitoefenen.

Anoniem zei

Hier zien we de bisschop in actie tijdens zijn wetenschappelijk onderzoek:

http://www.youtube.com/watch?v=XP_56NMMxFc

vanaf minuut 1:00

Anoniem zei

Ik dacht dat ze het beeldje onderzocht hadden om een wetenschappelijke verklaring voor de gloed te vinden, en niet om te weerleggen dat er bedrog in het spel zit.

Anoniem zei

De beeltenis van de O.L.V. van Banneux is toch zo ongelooflijk mooi. O.L.V. van La Salette en Fatima zijn zo triestig.

Anoniem zei

Bisschoppen zijn in België ook maar vet betaalde staatsambtenaren!

Anoniem zei

Wanneer bisschoppen Onze-Lieve-Vrouw het zwijgen proberen op te leggen, of daaraan medeplichtig zijn, dan betreft het veelal een écht mirakel!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer