dinsdag 25 februari 2014

Paus Paulus VI ontmoet President Lyndon B. Johnson, een gekende vrijmetselaar én de man die waarschijnlijk de opdracht gaf voor de moord op John F. Kennedy. Deze foto werd genomen op 4 oktober 1965. Dat is dus TIJDENS de vierde sessie van het Tweede Vaticaans Concilie.

Werd er druk op het Vaticaan uitgeoefend vanuit de Verenigde Staten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit zijn de Concilie-documenten die onmiddellijk na deze ontmoeting verschenen:


28-10-1965 - Decreet over de herderlijke taak van de bisschoppen in de Kerk Christus Dominus

28-10-1965 - Decreet over de aangepaste vernieuwing van het religieuze leven Perfectae caritatis

28-10-1965 - Decreet over de priesteropleiding Optatam totius

28-10-1965 - Verklaring over de christelijke opvoeding Gravissimum educationis

28-10-1965 - Verklaring over de verhouding van de Kerk tot de niet-christelijke godsdiensten Nostra Aetate [!!!] [!!!] [!!!]

18-11-1965 - Dogmatische constitutie over de Openbaring Dei Verbum

18-11-1965 - Decreet over het lekenapostolaat Apostolicam actuositatem

07-12-1965 - Pastorale constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd Gaudium et spes [!!!]

07-12-1965 - Decreet over de missie-activiteit van de Kerk Ad gentes [!!!]

07-12-1965 - Decreet over het dienstwerk en het leven van de priesters Presbyterorum ordinis

07-12-1965 - Verklaring over de godsdienstvrijheid Dignitatis humanae  [!!!] [!!!] [!!!]

08-12-1965 - Boodschappen van de Concilievaders aan: de regeerders, de mensen van het intellect en van de wetenschap, de kunstenaars, de vrouwen, de arbeiders, de armen, de zieken en de lijdenden en de jongeren

HEEFT DE VRIJMETSELARIJ DE PEN VAN DE CONCILIEVADERS VASTGEHOUDEN?

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer