donderdag 20 februari 2014

Lezing Mgr. De Kesel: "De toekomst van de Kerk in Vlaanderen"

Don­derdag 20 feb­ru­ari, vandaag dus, zal Mgr. Jozef De Kesel, de biss­chop van Brugge, in de basiliek van het Heilig Bloed aldaar een lez­ing ver­zor­gen over ‘de toekomst van de Kerk in Vlaan­deren’. Hij doet dat op uitn­odig­ing van het lokale Davids­fonds.

De biss­chop zal antwo­ord geven op vra­gen over “hoe erg het gesteld is met de Kerk bij ons” en “of er hoopvolle teke­nen te zien zijn” en “hoe de Kerk van de toekomst er uit ziet”, zoals de organ­isatie het ver­wo­ordt.

Bron: Rorate

Personen die deel zijn van het probleem, zoals blijkt uit deze foto, doen er meestal beter aan, om niet met 'oplossingen' te komen aandraven!

Godfried 'Kardinaal' Danneels met zijn discipelen: Luc Van Looy (Gent), Jozef De Kesel (Brugge) en Johan Bonny (Antwerpen)... Modernistische kardinalen en bisschoppen die met valse 'oecumene' en 'interreligieuze dialoog' spelen... En wat levert het op?


2 opmerkingen:

Anoniem zei

Mooie stoel waar Danneels zijn edel achterwerk op neergevlijt heeft. Vandaar waarschijnlijk dat gezicht als een zuurpruim.

Anoniem zei

met deze herders van het volk voelen we ons veilig in de handen van de Heer

en hoe gelukkig dat deze vier idioten eruit zien,ze beseffen donders goed dat de dagen van "hun" kerk voorbij zijn ,de oecumene levert niets op,ze geloven zelf niet eens meer in de Zoon van God,en verdedigen Zijn waarden niet meer,heb allang deze heren verlaten en mij teruggetrokken op het heilige evangelie en de wijsheid die er in staat voor elk klein kind te begrijpen en voor elk mens van goede wil


weg ermee

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer