zaterdag 22 februari 2014

José 'Kardinaal' Policarpo rookt een sigaretje (Vaticaan 21.02.2014)...


1 opmerking:

Anoniem zei

Fantastisch! Bij deze Foto viel ijk gisteren bulderend lachend van mijn stoel.
Vooreerst mijn oprechte felicitaties voor @The Guardian Angel die steeds weer de beste snapshots in het internet zet.
Proficiat!
1. Hier ziet men ten eerste dat de armoede en de kerkelijke onthechting van de aardse goederen, die voor het moment zo grootsprakerig overal verkondigd wordt, voor een groot deel lege woorden zijn: de modernistische "armgezinde" bisschoppen en kardinalen zijn een klein zondeke niet afgeneigd- waarschijnlijk voelen ze zich dan sympathieker aangezien bij de doorsneemens van de straat.
Dat de Franciscanen der Immaculata met hun overtuigd geleefde echte armoede daarbij gehaat worden en deshalve vervolgd, is meer dan goed te verstaan.
2. Met Kardinaal José de la Cruz Policarpo (vroeger Lissabon) heeft U overigens een kapitale vangst gedaan:
Ik moet hierbij direkt denken (en wil graag het geheugen der vlamingen en der meelezende kerknetters opfrissen) aan de beruchte 25e september 2003(voor 10 jaar!)in Wenen op het plein voor de Stephansdom (en de dagen erop)als met geweldig veel Tamtam, Ballons (ook indertijd, jawel!), met veel gitaren en moderne muziek en kleurrijke t-shirts het groot evangelizeringsoffensief in de westelijke grootsteden in Europa gestart wer door het vierspan der kardinalen Schönborn(Wenen), Lustiger(Parijs), Policarpo(Lissabon) en natuurlijk onze Godfried Danneels (Brussel-Mechelen).
Het spel wird dan herhaald in 2004,2005 en 2006 en viel dan abrupt stil.
Lustiger stierf en in Frankrijk ontwikkelde zich een bloeiende liturgische en traditionele beweging, en bij de vervolging der christelijke leer door de laîcistische overheid kwam het normale christelijke voetvolk massief op de straat.
Schönborn, die zelf ooit studeerde bij Prof. J. Ratzinger, kreeg geweldige angst bij de wisikiopstanden enerzijds en het opbloeiende gescherpte roomskatholieke profiel met kath.net, studiebewegingen, bedevaarten én de geweldig florerende cistercienserabdij Heiligenkreuz met de Pauselijke Philosoph.-Theologische Hoheschool Benedictus XVI.
Onder het dikke achterste van Godfried detoneerde een serie van schandalen(vGheluwe, pedophilie, Roeach, homophilie (bvb. Kortrijk,Brussel, Antwerpen, Mechelen, Limburg,Brugge...),liturgische verkrachting en onzin)- op deze blogsite zijn er illustraties genoeg daarvan.
En Policarpo wird bekend door zijn uitspraken over vrouwelijke Priesters in de toekomst, over de opheffing van het celibaat Enz.
Hij werd door de Chef v.d. Congregatie der Geloofsleer( de zeer brave Kard. William Levada)duidelijk tot de orde geroepen en gecorrigeerd en , juist 75 jaar oud, stante pede uit zijn aartsbisdom ontzet.
De rampzalige financieel-economische situatie in Portugal en niet in het minste rond Lissabon deed hem helemaal de das aan. Het katholiek leven in Lissabon Staat op een spaarvlammetje en het succes van de linksen, socialisten-communisten en anarchisten, is geweldig.
Krotters!
Deze 4 bietekwieten hebben een geweldige hoop onzin gemaakt, zoveel goeds en daadwerkelijks voor het Volk Gods verzuimd, zulke rampzalige "offensieven" en "evangelizeringen" laten uitvoeren dat dit niet in vergetelheid mag geraken.
Reminiscere!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer