zaterdag 15 februari 2014

Het liturgisch hooliganisme van Luc Van Looy, 'bisschop' van Gent: "Zet er maar een vat bier bij!" en de mantra van 'de wereld'... - De hoogste Wet van de Kerk betreft het zieleheil van de gelovigen, Monseigneur!

1 opmerking:

The Guardian Angel zei

CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
► BOEK II - VOLK VAN GOD
► DEEL I - DE CHRISTENGELOVIGEN
► TITEL I - Verplichtingen en rechten van alle christengelovigen

212

§ 3 Naargelang van de kennis, de deskundigheid en het aanzien dat zij genieten, hebben zij het recht, zelfs ook soms de plicht, hun mening over wat het welzijn van de Kerk aangaat aan de gewijde Herders kenbaar te maken en deze, met behoud van de zuiverheid van geloof en zeden en van de eerbied jegens de Herders, en rekening houdend met het algemeen nut en de waardigheid van de personen, aan de overige christengelovigen bekend te maken.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer