maandag 20 januari 2014

Johan Bonny is op de hoogte van het 'verleden' van deken Jef Barzin, maar Bonny blijft deze medewerker van de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie' de hand boven het hoofd houden.... en stuurt de gelovigen met een kluitje in het riet...

W. D. stuurde de volgende vraag aan Johan Bonny:


Monseigneur,

Graag had ik toch nog even gereageerd op de overplaatsing van Pastoor Kris te Stabroek. Het moet u meer dan duidelijk zijn geweest, dat de bevolking aldaar hier niet mee opgezet waren en terecht.

Waarom de Eerwaarde eigenlijk werd overgeplaatst, is mij tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Omdat hij graag een pintje dronk ? Net nu de Katholieke Kerk verwikkeld is in allerhande zaken van seksueel misbruik en waar de daders geestelijken zijn, vind ik, de reden van overplaatsing ronduit schandalig.

Wat me nog meer tegen de borst stootte is de verschijning van Jef Barzine tijdens een nieuwsuitzending over hetzelfde onderwerp. Een figuur die nota bene gelinkt wordt aan de oecumenische werkgroep pedofilie.

Een werkgroep die geen kwaad zag in pedofiele contacten tussen een geestelijke en een kind. Kan u mij daar een verklaring voor geven Monseigneur? Dat die man nog steeds het woord van God verkondigt, is voor mij onaanvaardbaar en pervers. Graag uw reactie?

Met beleefde groeten,

W. D.


Het antwoord gekregen van Johan Bonny:

door W. D. (Notities) op donderdag 23 september 2010 om 8:47

Geachte,

In opdracht van de bisschop antwoord ik op uw bericht.

Wij appreciëren ten zeerste uw waardering voor priester Kris Smet. Ook wijzelf zijn overtuigd van de goede kwaliteiten van deze priester van ons bisdom, in het bijzonder van de goede individuele begeleiding van mensen en zijn sterke persoonlijke betrokkenheid bij mensen in ziekenbezoek, contacten bij overlijden, huwelijk, dopen,…

Ondanks die overtuiging hebben we besloten Kris Smet een andere pastorale opdracht te geven, omdat de samenwerking en het overleg met heel wat geëngageerde vrijwilligers in teams, groepen en organisaties en met collega’s binnen de federatie al verschillende jaren moeilijk loopt. Hierover hebben de opeenvolgende dekens van Antwerpen en vicarissen voor de parochies meerdere keren met Kris gesproken, maar de pastorale situatie leek ons, wat dit betreft, helemaal vastgelopen.

Omdat we graag nog lang met Kris blijven verder werken, hebben we geoordeeld dat hij best op een andere plaats (minder belast door de ervaringen van deze of gene uit het verleden) opnieuw zou kunnen beginnen.

Daarom werd hij, met ingang van 1 september, benoemd tot parochievicaris van Kalmthout centrum en Kalmthout Achterbroek.

Hopend u hiermee van dienst te zijn,

Hoogachtend,

Wim Selderslaghs

Wim Selderslaghs
Vicaris voor parochies en jeugd [!]
Schoenmarkt 2
2000 Antwerpen
0486/36.24.70
wim.selderslaghs@kerknet.be


De gelovigen zeggen: "Dat die man [Jef Barzin] nog steeds het woord van God verkondigt, is voor mij onaanvaardbaar en pervers."

Bonny zou het laten onderzoeken... Niet dus!

11 opmerkingen:

Anoniem zei

In De Morgen van zaterdag 3 juli 2008 slaagt De Coninck er inderdaad in om eerdere verklaringen van de deken van Antwerpen, Jef Barzin, te doorprikken. Eerder had Barzin, die als priester de vergaderingen had bijgewoond, de werkgroep vergeleken met een soort zelfhulpgroep. Aan de hand van de beginselverklaring, een A4-tje dat in de krant werd afgedrukt, toont De Coninck aan dat Barzin liegt. Het doel van de werkgroep was informeren over het verschijnsel pedofilie, sensibiliseren en de vooroordelen bestrijden. In Kerk & Leven verscheen in de periode dat de werkgroep heeft bestaan, tussen 1981 en 1985, zelfs een contactadres voor ouders. Wie reageerde kreeg een brochure over pedofiele relaties waarin aan ouders die huiverden bij de gedachte dat hun kind seks zou hebben met een volwassene onder meer de vraag werd gesteld of ze hun kind niet te veel als hun bezit zagen.

Anoniem zei

Bij Kerk&Leven gingen nog lang na 1985 verontwaardige reakties op de pedofielen-ondersteuningsactie in.
Vanaf 1987 leidde Mark Vandevoorde, van 1970-1987 de perschef van de beruchte R. van Gheluwe(!) Kerk&Leven,opgevolgd door de eveneens beruchte Toon Osaer, die Alexandra Colen monddood hoopte te krijgen.
M. Vandevoorde was overigens advizeur van Yves Leterme, Herman van Rompuy en Stefaan van Ackere- alzo intens verknoopt met CVP en CD&V-in eng contact met de uitgeverijen Pelckmans en Halewijn (die komt men in dit mafia-netwerk altijd weer tegen) en goed bekend met -natuurlijk!-Rik Torfs.
WAT EEN BEERPUT!

Anoniem zei

Zeer goed bemerkt! Dat is hier de typische prietpraat van de Danneels-brigade.
Bert Claerhout is hier schijnheilig, boosaardig en lui.
Hij is schijnheilig omdat hij hier Paus Benedictus XVI en zijn pontificaat verkluistert met de schandalen in de kerk, waar toch zijn eigen publikatie "Kerk en Leven" vanaf 1984 pedofiele reklame toonde en voor begrip van de pedofielen ( niet voor de slachtoffers!)pleitte.
Zijn klaagzang Einde April 2010 over de harde behandeling van Kard. Danneels in de pers is ook niet vergeten: militair gesproken schijnt daar een man in zwembroek teggen een tankbrigade in winterse steppe te willen vechten.
Hij is boosaardig omdat hij zelf natuurlijk weet dat het Vatikaan- en op de eerste plaats Kard. Ratzinger- al vanaf 1995 met de aktieve bestrijding van de pedofilie in de kerk bezig waren;vG, zijn vriend GD en konsoorten pleegden hier schuldig verzuim.
En hij is lui omdat hij zelfs geen informatie vraagt bij de leider van de uitgeverij Halewijn die Kerk en Leven drukt, Toon Osaer,ook eens een vroegere woordvoerder van Danneels, en 1995 zelf aktief bij het in de doofpot steken van de affaire "Roeach", o.a. door een intimiderend telefoongesprek met Alexandra Colen.

Anoniem zei

Toon Osaer, porte-parole flamand de la Conférence épiscopale, reconnaît que le passage incriminé y figure mais demande que l'on relativise sa teneur. Le livre de catéchèse s'adresse à des jeunes déjà mûrs qui ne prennent pas le message au pied de la lettre. M. Osaer ajoute qu'il s'agit essentiellement de dessins. Apparemment pas si scandaleux puisque « Roeach 3» est utilisé depuis six ans avec la bénédiction du VSKO, l'enseignement catholique flamand...

Anoniem zei

"Roeach" is het oudhebreeuwse woord voor "Geest / Wind".
Deze term werd gekozen als Naam voor een serie godsdienstboeken voor het sekundair onderwijs.
Het uitgeverscomitee - hoofdzakelijk gebaseerd op de as westvlaanderen (Bisd. Brugge) en Leuven (KUL/ catecheseinstituut aldaar) was over vriendschappen enz.ten zeerste verbonden met Kard.danneels, Kard.Danneels, J. Bulckens, F.Lefevre (Gr.sem.Brugge/Gr.poen.Brugge), gesteund door van Geluwe, verdedigd door Toon Osaer; Hans Geybels, eens woordvoerder van v. Geluwe, nu van Danneels, verdedigde noch in 2010 de niet-inzet van buitenlanse priesters in Westvlaanderen ( typische afschottingstechniek- omertà)
Hier ligt een van de wichtigste centra van de religieuze verdomming en bastaardering in Vlaanderen in de laatste 20 jaar.

Anoniem zei

Wat zei Jezus ook weer over die molenstenen om de hals van ergernisgevers aan kinderen ? Barzin, deze evangelische (!) woorden van Jezus gelden ook voor u :
Wie ook maar één van deze kinderen ergernis geeft, het ware beter voor hem dat hij MET EEN MOLENSTEEN OM DE HALS IN ZEE GEWORPEN WERD. Dat zijn de woorden van Jezus zelf, en die kunnen NIET verkeerd geïnterpreteerd worden. Bonny, waar wacht gij nog op, om UW verantwoordelijkheid te nemen ? Of gaat gij liever verder in zee (!) met de pedofielenliefhebber ?

Anoniem zei

Het "Duvel"bier is brouwtechnisch een bier van hoge kwaliteit.
Afgezien van zijn naam schijnt mij de consumptie met mate niet schadelijk voor het katholiek geloof; mijn vriend dronk af en toe een glas op het einde van het college en later aan de universiteit-hij is een zeer brave en deftige katholieke huisvader geworden.
De brouwerij heet (naar mijn geheugen)overigens "Moortgat"- wat bij deze beschutters van de pedo- en homofilie nu echt merkwaardig klingt!
(Oud gents spreekwoord: "Spreek Uwen buik rechtuit: klingt het niet, dan botst het!")(Ook niet slecht voor Van Looy)
eerd is het

Anoniem zei

Natuurlijk is Bonny op de hoogte van het verleden van deken Barzin.
Begin Juli 2008 verscheen er in De Morgen en grott artikel waarin alles zeer goed gerechercheerd besproken werd (NB. Merkwaardig overigens voor vroeger een zeer socialistische en vrijgezinde krant/ De Standaard en het Nieuwsblad zwegen uiterst laf) en wat veel hebel uitlokte.
De grootste kritiek hierop stelde wel vast dat alles in het artikel waar was en zeer grondig onderzocht, "maar dat vergeten was dit in het kader van de toenmalige tijdsgeest in Vlaanderen te zetten": technisch historisch juiste woorden en theologisch zuivere zelfmoord: hier wordt openlijk toegegeven dat de Waarheid, de leer van de Hl. Kerk, totaal verdraaid werd om in de tijdsgeest van einige bietekwieten te passen.
Het evangelie zegt met de eigene woorden van de Heer zeer duidelijk wat van pedofielen te houden is.
Bonny,Barzin: Lees het evangelie, het nieuwe testament en ook Dei verbum (van K. Danneels meer slecht als recht gecommenteerd):en vooral de (overigens al bij Origenes te vinden)tekst: "De woorden niet alleen te horen, maar ze ook in daden omzetten).
Voor farizeeers en schijnheiligen was de Heer bijzonder hard!

Anoniem zei

UIt Dei Verbum: "Het gelaat van de Heer straalt uit de Hl. Kerk terug".
Bij deze foto's en dit Pattexlijm-gedrag heb ik toch bedenken.

Anoniem zei

Het groot gevaar bij personen met inwendigen conflikten en niet gelukte integratie daarvan is dat ze tot repetitief-dysfunktioneel gedrag tenderen (met verlies van en onder groot tekort an zelfregulering):Ze neigen tot recidivering.
Merkwaardigerwijze wordt over de preventie van pedofiel misbruik in de vlaamse kerk in alle talen gezwegen; en dit terwijl die merkwaardige typen van 1985 voor een groot deel nog rondlopen en niet zelden ook nog aan scholen zitten!
Oppassen!

Anoniem zei

Wanneer deze feiten en annonces waar zijn, moet hier direkt en kordaat gehandeld worden.
ZEH Barzin was in 1985 35 jaar oud- een rijp volwassen man, geen puber, geen onervaren jonge seminarist, maar met een grondige vorming in de katholieke leer, de moraalfilosofie, met lektuur van het evangelie en de brieven van Paulus.
Hier ligt geen erreur, geen kortdurende of kleine vergissing voor; hier werd lange tijd tegen de catechismus, tegen de officiele leer van de kerk verstoten.
Dit is onkuisheid en daarenboven gevaarlijk voor anderen.
De priester moet hier direkt in behandeling gaan.
Het gezonde mensenverstand- het vernunft, nous- zegt dat men met dit verleden geen contact meer met kinderen en ook niet met scholen mag hebben.
Daarentegen:Hout hakken aan de Orne, koeien melken,hard labeur bij de trappisten.
Bisschop Bonny, U bent verantwoordelijk voor het toezicht! (epi-skopos)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer