dinsdag 8 januari 2013

De Zalige Paus Pius IX over de vijanden van de Kerk:

25 opmerkingen:

Anoniem zei

De liberale 'katholieken' of modernisten, zoals 'priester' Theo Borgermans van RKnieuwsnet, moeten de Heilige Schrift eens leren lezen!

Uit de Apokalyps of Openbaring van Johannes:

2 [9] Ik ken uw verdrukking en uw armoede – maar u bent rijk – en Ik ken de laster van hen die zich Joden noemen maar het niet zijn; ze zijn een synagoge van de satan.

Denk daar maar eens over na!

Anoniem zei

Kan iemand aub verduidelijken wat eerste Anoniem bedoelt met de citering uit Apocalyps.
Daar lees ik "Joden", dus niet "Christenen" en zeker niet "Katholieken". Bedoelt eerste Anoniem dat we eigenlijk iets anders moeten lezen dan wat er staat? De Bijbel is toch het geopenbaarde Woord van God, waarom lezen we dan niet wat er staat? Uit dit vers lijkt dat de Apocalyps gericht is aan de Joden? Heel verwarrend allemaal...
Dank alvast aan degene die wat licht op de zaak wil werpen.

Anoniem zei

In het bijbelboek Openbaring komt Smyrna voor als een van de zeven gemeenten in Klein-Azië, samen met Efeze, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. in Openbaringen 1 schrijft Johannes (die dan op Patmos zit, en van God de opdracht krijgt alles wat hij hoort op te schrijven) het volgende: "Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten." In Openbaring 2:8-11 staat het volgende: "Schrijf aan de engel der gemeente Smyrna: Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden: Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden."

Anoniem zei

Met andere woorden:

De Christenen worden vervolgd door Joden die geen Joden zijn.

Vergelijk dit met liberale 'katholieken', die géén Katholieken zijn!

Deze niet-joden, die zich voor Joden uitgeven, behoren tot de synagoge van satan.

Waar is de synagoge van satan?

Bijvoorbeeld van een adres:

Rockefeller Plaza.

Op Rockefeller Plaza bij het Rockefeller Center staat een 5,5 meter hoog gouden standbeeld van Prometheus van de hand van de beeldhouwer Paul Menship.

Prometheus is de 'lichtbrenger'; Lucifer!

De inscriptie op de granieten muur achter het beeld luidt: "Prometheus, teacher in every art, brought the fire that hath proved to mortals a means to mighty ends."

Anoniem zei

Wikipedia:

The Center is a combination of two building complexes: the older and original 14 Art Deco office buildings from the 1930s, and a set of four International-style towers built along the west side of Avenue of the Americas during the 1960s and 1970s (plus the Lehman Brothers Building). (The Time-Life Building, McGraw-Hill and News Corporation/Fox News Channel headquarters are part of the Rockefeller Center extension now owned/managed by the major private real estate firm, Rockefeller Group.)

In 1985, Columbia University sold the land beneath Rockefeller Center to the Rockefeller Group for 400 million dollars.[13] The entire Rockefeller Center complex was purchased by Mitsubishi Estate, a real estate company of the Mitsubishi Group, in 1989, which fully bought out Rockefeller Group. In 2000, the current owner Jerry Speyer (a close friend of David Rockefeller), of Tishman Speyer Properties, L.P., together with the Lester Crown family of Chicago, bought for $1.85 billion the older 14 buildings and land from the previous syndicated owners: Goldman Sachs (which had 50 percent ownership), Gianni Agnelli, Stavros Niarchos, and David Rockefeller, who organized the syndicate in 1996 and is historically associated with the other partners.

Anoniem zei

Allemaal lid van Zeta Beta Tau...

Anoniem zei

Ik heb ooit ontdekt dat er een soort 'algemene sleutel' bestaat waar men zeer veel verzen heel wat toegankelijker mee kan maken zonder hiermee te willen zeggen dat dit het grote licht bij uitstek zou zijn dat alle zielen de allerdiepste innerlijke helderheid zou kunnen geven, het Ware Licht kan men niet zelf 'maken', slechts in nederigheid ontvangen.
Het is het volgende: Katholieken Joden Christenen Boedhisten Moslims enz - ik gooi ze hier even op een hoop bijeen, al deze mooie namen zijn allen te vervangen door het geheimzinnige begrip "GELOVIGE" of "GELOVIGEN".
Staat u me toe hier even uit te drukken dat men in de Geestelijke wereld vooreerst het HART of de ZIEL van de GELOVIGE ziet en juist die dingen die wij met zo veel zorg behartigen en slechts des werelds zijn worden 'daar boven' mijn inziens meestal als zeer onbelangrijk beschouwd. Ik zeg dit laatste omdat men mij misschien voor ketter of modernist gaat uitmaken als ik meer details zou durven vertellen. Maar gebed en veel in de Bijbel lezen helpt de ziel open te staan voor nog meer Licht.

The Guardian Angel zei

Als gelovige kan men inderdaad ook de wereld bevragen.

Men moet geen wetenschapper zijn om dat te doen.

Indien men de gelovige methodiek gebruikt om de wereld te bevragen, dan zal de wereld ook antwoorden geven.

Een gelovige 'ziet' meer dan een materialist!

Zo ziet een gelovige het onrecht dat een ander wordt aangedaan.

Een materialist ziet enkel maar het onrecht dat hem of haar persoonlijk wordt aangedaan.

Anoniem zei

Aansluitende bij 'vijandschap' zou het iedere rechtgeaarde gelovige kunnen interesseren wat wordt uitgedrukt met:
... en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en ... (de Anoniem van 12:06)
Naar mijn bescheiden mening wil daarmee geestelijk verduidelijkt worden dat verdrukkingen niet langer duren dan ons 'rechtmatig toekomt' oftewel 'tot de gerechtigheid vervuld is'; dit laatste belangt de twee partijen want de agressor moet de maat van zijn haat volmaken zodat tot zijn volgend oordeel kan worden overgegaan en ook het slachtoffer speelt hier een zeer bijzondere rol die - vanwege ons ondergedompeld zijn in dit aards tranendal - zeer veel te maken heeft met tijd. De Geest staat geheel boven de tijd, ja speelt er mee, en de kleutertjes die wij zijn zullen het tot de laatste seconde, die ons toekomt, ondergaan om gevormd te worden in geestelijke volwassenheid.
Om die reden ontroert mij ieder Mariakapelletje want dat herinnert aan dat nauwelijks te beschrijven beeld van Maria op een witte wolk staande voor een groepje kinderen die Haar tijdelijk mogen zien.

Anoniem zei

ROME (KerkNet/VIS/NCR) – Pater Federico Lombardi, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, heeft zich op een persconferentie namens het Vaticaan gedistantieerd van de uitspraken van bisschop Bernard Fellay, het hoofd van de traditionalistische Priesterbroederschap Sint-Pius X. Felay had joden tijdens een toespraak aan een universiteit in Ontario (Canada) onlangs bestempeld als tegenstanders van de Kerk. “Het is onmogelijk de Joden als vijanden van de Kerk te betitelen”, sprak pater Lombardi duidelijke taal.

Anoniem zei

De commentaren van Lombardi zijn naast de kwestie!

Anoniem zei

De Priesterbroederschap Sint-Pius X meldt inmiddels in een perscommuniqué dat de uitspraken van bisschop Fellay niet mogen beschouwd worden als een aanval tegen het Joodse volk. Zij zijn wel een kritiek op leiders van Joodse organisaties.

Anoniem zei

Zie hoger...

Anoniem zei

Sam Miller, prominent Cleveland businessman – Jewish, not Catholic – is fighting mad about & concentrated effort by the media to denigrate the Catholic Church in this country.

Anoniem zei

Sam Miller:

Why would newspapers carry on this vendetta on one of the most important institutions that we have today in the United States, namely the Catholic Church?

Why? Why would these enemies of the Church try to destroy an institution that has 230 colleges and universities in the United States with an enrollment of 700,000 students?

Why would anyone want to destroy an institution like the Catholic Church which has a non profit hospital system of 637 hospitals which account for hospital treatment of 1 out of every 5 people not just Catholics in the . United States today?

Why would anyone want to destroy an institution like that? Why would anyone want to destroy an institution that clothes and feeds and houses the indigent 1 of 5 indigents in the United States, I’ve been to many of your shelters and no one asks them if you are a Catholic, a Protestant or a Jew; just “come, be fed, here’s a sweater for you and a place to sleep at night” at a cost to the Church of 2.3 billion dollars a year?

Anoniem zei

Sam Miller:

One of the biggest Catholic bashers in the United States wrote “Only a minority, a tiny minority of priests, have abused the bodies of children.” He continues, “I am not advocating this course of action, but as much as I would like to see the Roman Catholic Church ruined. I hate opportunistically retrospective litigation even more.”

Now he’s talking about our tort monsters. “Lawyers who grow fat by digging up dirt on long?forgotten wrongs and hounding their aged perpetrators are no friends of mine.”

I’m still quoting this man, “All I’m doing” he said, “is calling attention to an anomaly. By all means, let’s kick a nasty institution when it is down, but there are better ways than litigation.” These words are from a Catholic hater.

Anoniem zei

Who is this Catholic hater?

Anoniem zei

Richard Dawkins:

"I am not advocating this course of action. Much as I would like to see the Roman Catholic Church ruined, I hate opportunistically retrospective litigation even more. Lawyers who grow fat by digging dirt on long-forgotten wrongs, and hounding their aged perpetrators, are no friends of mine. All I am doing is calling attention to an anomaly. By all means, let's kick a nasty institution when it is down, but there are better ways than litigation. And an obsessive concentration on sexual abuse by priests is in danger of blinding us to all their other forms of child abuse."

Anoniem zei

Het is ronduit schandalig hoe, niet alleen de wereldse media, maar ook en vooral de zogezegd 'katholieke' media de Kerk besmeuren!

De grootste anti-katholieke haatzaaiers laten ze ongemoeid, maar laat toch vooral de Paus of Pius X niets zeggen, want dan zitten ze er bovenop!

Anoniem zei

De haat van de wereld

Johannes 15

[18] Als de wereld jullie haat, bedenk dan dat zij Mij vóór jullie heeft gehaat. [19] Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie als het hare erkennen en liefhebben. Maar jullie zijn niet van de wereld: Ik heb jullie uit de wereld uitgekozen, en daarom haat de wereld jullie. [20] Bedenk wat Ik gezegd heb: “Een knecht is niet meer dan zijn meester.” Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze ook jullie vervolgen; en voorzover ze mijn woord ter harte hebben genomen, zullen ze ook dat van jullie ter harte nemen. [21] Dat alles zullen ze je dus aandoen vanwege mijn naam, omdat ze Hem niet kennen die Mij gezonden heeft. [22] Als Ik hun mijn boodschap niet was komen verkondigen, dan zouden ze zonder zonde zijn. Maar nu hebben ze geen verontschuldiging voor hun zonde: [23] wie Mij haat, haat ook mijn Vader. [24] Als Ik in hun midden geen daden had verricht zoals niemand anders ooit verricht heeft, dan zouden ze zonder zonde zijn. Maar ze hebben Mij die zien verrichten, en toch zijn ze vol haat, tegen Mij en tegen mijn Vader. [25] Maar het woord dat in hun wet* geschreven staat moest in vervulling gaan: Ze hebben Mij gehaat zonder reden. [26] Wanneer echter de Helper komt die Ik jullie zal zenden als Ik bij de Vader ben – de Geest der waarheid, die van de Vader komt – zal Hij over Mij getuigenis afleggen; [27] en ook jullie moeten getuigenis afleggen, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij.

Hoofdstuk 16
[1] Dit heb Ik jullie gezegd om je te waarschuwen, zodat je niet ten val komt. [2] Want ze zullen jullie uit de synagoge bannen; er zal zelfs een tijd komen dat ze denken God een dienst te bewijzen door jullie ter dood te brengen. [3] Dat ze tot zulke dingen in staat zullen zijn, komt doordat ze de Vader niet hebben leren kennen en Mij ook niet.

Anoniem zei

"De liberale 'katholieken' zijn de ergste vijanden van de Kerk." Paus Pius IX

Anoniem zei

Opmerking naast het onderwerp. Wat een heerlijke foto toen het kerkelijk leven institutioneel rustig zijn gang ging (b.v. geen vrouwelijke misdienaars, geen lijkverbrandingen, geen zitliturgie, enz.)

Anoniem zei

Inderdaad, zijn de 'katholieken' hindoes geworden?

Anoniem zei

Als het inderdaad zo is dat de traditionele Katholieken, godsdienstige Joden en ongetwijfeld nog velen in diverse godsdiensten, de enigen zijn die nog een beetje een gebedsleven proberen te onderhouden dan zijn dezen ook de enigen die zullen vervolgd worden. Vijandschap was er in alle tijden, echter vervolging, en deze keer erger dan ooit, men denkt er blijkbaar niet zo over na. Misschien zou men daar toch eindelijk eens aan moeten kunnen beginnen denken ? Ik woon in een dekenaat waar alle priesters potentiele vervolgers zouden kunnen worden. Klinkt zeer overdreven ? Ik kan dat niet met enkele woorden uitleggen. Er is een grondige herstructurering van de godsdienst op komst. WERELDWIJD GEORGANISEERD buiten het Vaticaan om. Ben ik rijp voor de psychiatrie ? Ik zou het bijna hopen ! Want dat is de minste pijn.

Anoniem zei

De Opmerking van 19:57:

“Why would anyone want to destroy an institution like the Catholic Church which has a non profit hospital system of 637 hospitals which account for hospital treatment of 1 out of every 5 people not just Catholics in the United States today?”

Kijk he, zou jij ook niet graag een vastgoed fortuin bezitten van 637 ziekenhuizen? 637!!!!!

Voor die reden alleen zou iemand de Kerk kapot willen. We leven in een vrije markt, en in vrije markten wordt de concurrentie van kant gemaakt.

Het is een heel goed voorbeeld, ter illustratie van de woorden van Pius IX

Als jij katholiek wil zijn EN ook voor abortus, dan ben je ook voor het beboeten van ziekenhuizen die weigeren abortus uit te voeren zoals nu het geval is in Amerika, dan ben je als katholiek tegen katholieke ziekenhuizen.

Maar dan zeg je, “ja, ik ben niet tegen katholieke ziekenhuizen, per se”. Je ziet hoe de liberaal direct in heel moeilijke situaties terecht komt waarvoor hij geen antwoord of uitweg vindt.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer