vrijdag 11 januari 2013

Na de atoombommen op Japan vergelijkt Julius Robert Oppenheimer zich met de Hindoe afgod Vishnoe: "Now I am Become Death, the Destroyer of Worlds..." - Ook dit zegt veel over de 'menselijkheid' van het Hindoeïsme...
Julius Robert Oppenheimer:

"We knew the world would not be the same. A few people laughed, a few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad-Gita; Vishnu is trying to persuade the Prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, 'Now I am become Death, the destroyer of worlds.' I suppose we all thought that, one way or another."


Uit Nostra Aetate (Vaticanum II):

"De mensen verwachten van de verschillende godsdiensten een antwoord op de verborgen raadsels van het menselijk bestaan, raadsels, die in het verleden het hart van de mens sterk hebben bezig gehouden en het nog steeds bezig houden: Wat is de mens? Wat is de zin en het doel van ons leven? Wat is het goede en wat de zonde? Wat is de oorsprong en wat de zin van het lijden? Wat is de weg tot het ware geluk? Wat is de dood, het oordeel en de vergelding na de dood? Wat is tenslotte dat laatste, onuitsprekelijke mysterie, dat ons bestaan omgeeft, het mysterie, waarin onze oorsprong ligt en waarheen wij op weg zijn?"

"Zo doorvorsen de mensen in het hindoeïsme het goddelijk mysterie en drukken dit uit door een onuitputtelijke rijkdom aan mythen en door scherpzinnige pogingen van filosofisch denken. Zij zoeken de bevrijding uit de beklemming van het menselijk bestaan door vormen van ascetisch leven of door diepe beschouwing of door met liefde en vertrouwen hun toevlucht te nemen tot god."


Een hindoe zei me eens:

"There is no sin in Hinduism."

"Similarly, there is no 'good 'or 'bad' karma. There is just karma."

"There is only birth and rebirth."

"The re-born progress through lives as "worms, insects, moths, beasts of prey, mosquitoes … elephants, trees, untouchable women, finally up through the castes as Servant, Commoner, Warrior, Pujari/Shaman."

Voor een hindoe is er dus een continuüm van worm tot sjamaan. 

Dit is in feite een vorm van 'evolutie'! Hier is het 'teilhardisme' ook op gebaseerd.

Het hindoeïsme is dus fundamenteel Darwinistisch!

"Struggle for Life" en daardoor racistisch!

Ongeveer 300 miljoen mensen, waaronder minstens 200 miljoen in India, worden gediscrimineerd, achtergesteld en vernederd op basis van hun afkomst. Een grote meerderheid binnen deze groep behoort tot de Dalits (de kastenlozen). Kastendiscriminatie komt ook voor in landen als Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka.


De Dalits, de Onaanraakbaren of de kastenlozen zijn voor hindoes in feite geen mensen! 

"A Dalit is not considered to be part of the human society, but something, which is beyond that."

Het kastenstelsel is gebaseerd op het idee dat mensen fundamenteel ongelijkwaardig zijn. Die ongelijkwaardigheid komt speciaal tot uiting in het begrip rituele onreinheid, dat niets te maken heeft met gebrek aan hygiëne in moderne medische zin; hindoes die elk contact met onaanraakbaren schuwen, zullen zonder bezwaar water drinken uit de rivier de Ganges, ook al drijven daar lijken om hen heen.

Dalit-vrouwen zijn driemaal onderdrukt: ten eerste als armen, ten tweede als vrouwen en ten derde als dalits. Aanranding en verkrachting van dalit-vrouwen en -meisjes is op het Indiase platteland aan de orde van de dag.

Vooral mannen uit hogere kasten beschouwen de werkende vrouwen als vrije buit. Het idee is dat dalits geen beschikking over hun eigen leven en lichaam hebben, maar altijd en op alle denkbare manieren hogere kasten moeten bedienen. Ook binnen de dalit-gemeenschap zelf is geweld tegen vrouwen een groot probleem.

De meest extreme vorm van uitbuiting van dalit-vrouwen is het systeem van tempelprostitutie. De prostituees, jogoni's, worden op jongere leeftijd door een oudere prostituee ingewijd. Bij bepaalde feesten hebben jogoni's een rituele functie. Zij worden dan gedwongen tot zeer vernederende praktijken zoals het bijna naakt voor het hele dorp moeten dansen. In grote steden is weinig tempelprostitutie, maar handel van dalit-vrouwen voor commerciële prostitutie is een business in opkomst.


Men kan geen hindoe worden, men wordt geboren als hindoe en in een kaste of erbuiten.

Hindoes zeggen:

If you are not considered to be human, human rights do not apply to you.”

10 opmerkingen:

Anoniem zei

Het privéleven van Oppenheimer was zo raar, dat hij geen ‘security clearance’ van het FBI gekregen zou hebben indien de directeur van het Manhattan Project de inclusie van Oppenheimer niet geëist had.

“In accordance with my verbal directions of July 15, it is desired that clearance be issued to Julius Robert Oppenheimer without delay irrespective of the information which you have concerning Mr Oppenheimer. He is absolutely essential to the project.”

Meisjes versieren, drinken, en lidmaatschap van elke communistische organisatie in Californië, waren dus geen bezwaar. Hij was “essentieel”.

Maar het FBI vertrouwde het niet goed en Oppenheimer is de hele tijd geschaduwd, afgeluisterd, zijn brieven geopend, telefoon afgeluisterd. In 1954, met het uitbreken van de Koude Oorlog, heeft J. Edgar Hoover hem eindelijk aan de kant gestoten en naar de Maagden Eilanden verbannen.

Anoniem zei

Het scheppingsverhaal in Hindoeïsme is een soort Bing Bang.

De ‘Nasadiya Sukta’ of de Hymne van de Creatie, vermeldt dat de wereld ontstaan is uit het “Bindu” (in het Nederlands als ‘Druppel’ vertaalt, maar zou beter vertaald als ‘een devotioneel en mystiek Punt’) “door middel van hitte”. Een Big Bang dus, vanuit het oeratoom.

Het idee van het uitdeinen van het heelal tot een maximum, en dan weer inkrimpen van heelal tot een nieuw oeratoom dat dan weer opnieuw ontploft, (cyclisch heelal) en het bestaan van meerdere heelals tegelijkertijd, komt allemaal voor in de vermelde Hindoeïstische mythologie.

Georges Lemaître heeft berekend dat de Hindoe mythologie ‘mogelijk’ is. De vraag of het inderdaad zo allemaal verlopen is blijft onbeantwoord.

The Guardian Angel zei

De hypothese van het 'cyclische heelal' en de hypothese van het bestaan van meerdere heelals is nonsens.

Beide theorieën werden bedacht door atheïstische 'wetenschappers' die moeite hadden met de singulariteit van de Big Bang.

Als het heelal een begin heeft, dan moet er ook een oorzaak van dat begin zijn. Het woord 'schepping' is dan niet zo ver af.

Echter, indien het heelal er altijd al geweest is, of indien het zich cyclisch ontwikkelt met oneindig veel big bangs of als er 'meerdere' heelals zijn, is er geen schepping nodig.

Echter, de waarheid is, dat er maar 1 Big Bang is geweest.

Er is dus een begin...

Wat gebeurde er in het begin?

Toen schiep God hemel en aarde!

Anoniem zei

Ik heb moeite met de Big Bang zelf. De moeite die men zich neemt om de theorie recht te houden (in Cern en elders) vind ik overdreven. De complexiteit van de experimenten op zich is voor mij reden genoeg te besluiten dat het ontstaan van het heelal, het ontstaan van materie enz, het wetenschappelijk waarnemingsvermogen te boven gaat. Als je dergelijk complexe machines nodig hebt om iets waar te nemen, kan je bewijzen wat je maar wil, omdat je de machine datgeen – en alleen datgeen - laat doen dat je wil dat de machine doet. Op zich heeft een dergelijke waarneming geen belang.

Ik heb geen behoefte aan de resultaten van het onderzoek in Cern, ook al ben ik in kosmologie geïnteresseerd, maar ik concentreer me liever op de studie van het waarneembare, om de schoonheid van de Creatie te bewonderen.

Anoniem zei

De Bhagavad Gita is een verhandeling over de moraal van oorlog.

Beknopt weergeven is de Bhagavad Gita een dialoog tussen Prins Arjuna en Krishna. Prins Arjuna staat op het punt oorlog te voeren met zijn broer en hij zoekt raad bij Krishna.

De vers in kwestie “I am become death” wordt ook als “I am Time” vertaald. “The Destroyer of the world(s)”, kan ook “Destroyer of the Universe” betekenen.

Maar goed, als we vers 32 verder lezen lopen de vertalingen nog verder uit elkaar. De ene vertaling zegt dat “alle soldaten vernietigd zullen worden”. Een andere vertaling zegt dat alleen de soldaten van de vijand (de broer van Prins Arjuna) vernietigd zullen worden. Een andere interpretatie is dat alle soldaten behalve de “Pandavas” vernietigd zullen worden. De Pandavas zijn de zonen van het Huis van Pandava. Dus, niet alleen prins Arjuna, maar ook zijn broer zullen gespaard blijven.

Als we terugkijken naar Oppenheimer met zijn atoombom, dan is de atoombom precies dat; alle soldaten (en burgers) worden gedood behalve diegenen die de oorlog begonnen zijn – want die hebben zich op tijd in hun bunker teruggetrokken.

Vers 32 gaat verder en roept op tot pacifisme, want Krishna zal vernietigd iedereen. Krishna geef Prins Arunja de raad niet ten strijde te trekken, want Krishna zal het vuile werk wel opknappen.

GA stelt in zijn blogpost “Het kastenstelsel is gebaseerd op het idee dat mensen fundamenteel ongelijkwaardig zijn.” Dus als atoombommengooiers (wereldleiders) zich door het hindoeïsme laten leiden, stellen zij zich boven de rest van de bevolking en zijn ze bereid de bevolking als brandoffer aan hun demonen te offeren.

Een brandoffer is het verbranden van het deel van het slachtoffer dat voor de demonen bestemd is.

Anoniem zei

pff al die poeha over het demonisch hindoeisme. Er is maar één ware Godsdienst, al de rest is van de duivel : "de goden der heidenen zijn idolen"

Anoniem zei

ondanks alle discussies hebben de atoombommen met honderdduizenden doden en invaliden de oorlog sneller doen stoppen dan blijven vechten. Een discussie over "de" atoombom is zinloos. Op dat moment had Amerika maar weinig keuze. Veel Japanse slachtoffers, of opnieuw honderdduizenden dode Amerikaanse soldaten. De schuld voor "de" atoombom ligt bij de Japanse keizer die niet wou kapituleren. Alweer een valse godsdienst...

The Guardian Angel zei

Het punt is net dat het niet nodig was om de atoombommen te gooien. Japan was op dat ogenblik reeds verslagen. Toch heeft men hals over kop de bommen gegooid om de Sovjetunie te intimideren.

Anoniem zei

Waren de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki “militair en strategisch noodzakelijk” of niet?

Eerst en vooral: het aanwenden van een wapen dat een disproportioneel hoog aantal burgerslachtoffers veroorzaakt is een oorlogsmisdaad.

Ten tweede, de dag voor de bom op Nagasaki, heeft de VS het London Charter getekend. Het London Charter vormt de basis voor de Oorlogsmisdaad rechtbanken. Ze hadden dat Charter nodig voor men de Processen van Neurenberg kon beginnen, want internationaal recht inzake oorlogsmisdaden bestond voor WO II zo goed als niet.

Ten derde: verwijt het de Japanse Keizer niet dat hij zich niet gehaast heeft te capituleren op basis van de “Verklaring van Potsdam” van 26 juli. Het was een document dat opgesteld was in de vorm van een onvoorwaardelijke capitulatie, geen bedreiging. Het document zei niet, capituleer nu, of anders de atoomboom.

Verder; er staat niets in de Verklaring van Potsdam van een atoombom. Punt 10 vermelde zelfs expliciet dat Japan als land, en de Japanner als ras, niet totaal verwoest zullen worden (geen debellatie). De bedoeling van de atoombom houdt dus wel debellatie in.

In het laatste punt (punt 13) van de Verklaring van Potsdam staat wel “complete and utter destruction” van Japan indien ze niet onmiddellijk zouden capituleren, maar in de context van het hele document leest punt 13 als een samenvatting van een onvoorwaardelijke capitulatie.

Anoniem zei

Het is een mythe dat de atoombommen vereist waren om de oorlog te winnen. Amerika had in de slag om het Japanse eiland Iwo Jima in maart ‘45, 99% van de Japanse soldaten gedood, in de slag om Japanse eiland Okinawa in juni ‘45, 75% van de Japanse soldaten gedood, in de zeeslagen van “Ten-Go” (april ‘45) en de Baai van Tokyo (juli ‘45) had de US Navy de Keizerlijke Marine zo goed als volledig naar de bodem van de zee gestuurd. ZE HADDEN DE OORLOG IN JAPAN AL GEWONNEN en het Japanse leger bestond al niet meer in van in maart ‘45. De Japanners moesten alleen nog maar de capitulatie tekenen. MAAR...

Toch heeft men in Yalta beslist dat Rusland Japan ook zou moeten aanvallen. (Dubbelspel vanwege Churchill waarschijnlijk omdat Roosevelt ziek was (en misschien zelfs vergiftigd) terwijl Truman zwak was) Na de ouvertures van Rusland op Japan heeft de keizer beslist tot de laatste man te vechten omdat hij begreep dat indien Rusland en Amerika betrokken kwamen in een oorlog om Japan, hij zelf er maar kaal geschoren vanaf zou geraken – hij had niets meer te verliezen – met Rusland betrokken zou Japan van de kaart geveegd worden. Amerika zal ook bang geweest zijn in een oorlog met Rusland betrokken te raken, en heeft om de Russen (en de Churchill) bang te maken de atoombommen gegooid, om Rusland op andere gedachten te brengen. Na de atoombommen heeft de Keizer de capitulatie toch getekend omdat Japan haar soevereiniteit kon behouden – zonder die belofte (wat ze ook waard geweest moge zijn) had hij niet getekend.

Een paar jaar later begon Truman toch De Koude Oorlog

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer