woensdag 2 januari 2013

Lezersbrief uit 'Kerk en Leven' (2 januari 2013) over de ketterijen die in 1967 in het Johannes XXIII-seminarie in Leuven werden gedoceerd...

Kerk & Leven, 5 december 2012
Als oud-seminarist van het
Johannes XXIII-seminarie in
1967 in Leuven heb ik me mateloos
gestoord aan uw bijdrage
Bewaard in Maria’s hart. Daarin
wordt nog maar eens geschreven
dat paus Benedictus XVI nog wil
doen geloven in de maagdelijke
ontvangenis van Maria waardoor
Jezus dus geen biologische vader
zou hebben gehad.
Onze professor die het vak Inleiding
tot de exegese doceerde,
leerde ons destijds al vlug dat
‘geboren uit een maagd’ in Jezus’
tijd werd gezegd van een bijzonder
iemand en dat dit niets
te maken had met het fameuze
witte duifje...

Indien deze ketterijen op het seminarie werden verkondigd, dan is dit ronduit schandalig!

De Waarheid moet zegevieren!

Reeds teveel wandaden werden met de 'mantel der liefde' toegedekt!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik wil even checken. Is hetgeen er op Catholic Encyclopedia over de maagdelikheid staat juist?

http://www.newadvent.org/cathen/15458a.htm

Anoniem zei

Het meest fundamentele probleem is dat die mensen gewoon niet geloven. Aan alles wensen ze een uitleg te geven waarbij een verklaring kan gegeven worden in termen van de natuurlijke orde. Als men dat logisch doortrekt, is ook de verandering van water in wijn geen mirakel in de bruiloft te Kana, is de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging maar een metafoor etc etc. Het ongeloof trekken ze logisch en consequent door. Uiteraard is de Verrijzenis dan ook niet een bovennatuurlijk gebeuren maar moet er een menselijke uitleg aangegeven worden. De transsubstantiatie krijgt dan ook weer een totaal verkeerde betekenis. In het eucharistisch mirakel van Lanciano wordt het onzichtbare mirakel zichtbaar. Maar een gelovige heeft niet continu zichtbare mirakels nodig.

Anoniem zei

en de seminaristen van toen zijn nu priester en sommigen bisschop !

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer