zondag 6 januari 2013

Het schandaal dat 'in-vitrofertilisatie' (IVF) heet...

Sinds 1991 zijn er in het Verenigd Koninkrijk miljoenen menselijke embryo's geproduceerd, zodanig dat bepaalde vrouwen door middel van in-vitrofertilisatie (IVF) zwanger zouden kunnen worden. Meer dan 1,7 miljoen embryo's, dat is 48 procent van alle 3,6 miljoen gemaakte embryo's, zijn sinds 1991 'ongebruikt' weggegooid.

Uit de nieuwe cijfers blijkt, dat er voor elke zwangerschap 15 embryo's worden aangemaakt. Circa 1,4 miljoen van de 3,6 miljoen aangemaakt embryo's werden geïmplanteerd. Van deze 1,4 miljoen geïmplanteerde embryo's leidden er uiteindelijk 235.480 tot een zwangerschap. Dat is 1 op 6. Dit betekent dat nog eens 1.164.520 embryo's/foetussen werden geaborteerd. Meer dan 3 miljoen menselijke embryo's werden dus vernietigd, geaborteerd of liggen nog ergens ingevroren.

Menselijke embryo's worden dus op 'industriële' schaal geproduceerd en met klinische kilheid vernietigd. Dit betekent dat er 15 keer mensen moesten sterven, dan er geboren werden met deze controversiële techniek!

Bron: The Tablet

http://www.thetablet.co.uk/latest-news/4930


Het gebruik en de vernietiging van menselijk embryo's bij wetenschappelijk onderzoek is een bijzonder controversiële praktijk. Zo druist het onder meer in tegen de visie van de Katholieke Kerk op de waardigheid van het menselijk leven. Volgens de Katholieke Kerk moeten menselijke embryo's als bron van leven worden gevrijwaard en beschermd en is onderzoek ermee onaanvaardbaar.

De 'Katholieke' universiteiten van België, de Katholieke Universiteit Leuven en de Université Catholique de Louvain, gaan openlijk in tegen de Leer van de Katholieke Kerk.

Ook andere technieken waar overtollige embryo's vernietigd worden, worden door verschillende religies, maar ook door vele niet-gelovigen, afgekeurd omdat zij vinden dat hen het recht op leven wordt ontnomen.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer