zaterdag 1 december 2012

HIV = AIDS : feit of fictie? Of hoe ons blinde 'geloof' in wetenschap, techniek en politiek totaal ongegrond is...

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Vreemd. Vooral omdat Luc Montagnier van het Institut Pasteur (en dat zijn hoegenaamd geen prutsers) net tot dezelfde conclusie was gekomen als Gallo, onafhankelijk van elkaar. Ik herinner me een grote rel over wie van beiden eerst was geweest.
Een beetje eenzijdige reportage?

Anoniem zei

Terug een duidelijk bewijs dat de Katholieke Kerk en onze Heilige Vader Paus Benedictus XVI gelijk hebben.

Anoniem zei

De wereld houdt geen steek meer voor mensen die ouder dan 40 zijn. Veel van wat we dachten dat waar was, wordt nu ontkend. Hetgeen voor ons ontegensprekelijk fout is (of tenminste was) wordt nu als waarheid aanvaard. De waarheid kan niet veranderd worden door het herhalen van leugens. Waarheid kan evenmin veranderd worden wanneer meer mensen in de leugens geloven.

Maar wanneer de fantasten de maatschappij overweldigen met hun valse waarheden, zal de maatschappij ophouden te functioneren. Zoals Ayn Rand zei:

“Je kan realiteit vermijden, maar je kan de gevolgen van het ontkennen van de realiteit niet vermijden.”

Het vermijden van de realiteit heeft onze maatschappij in haar macht. De gevolgen hebben zich decennia lang opgehoopt en zullen ons binnenkort overweldigen, tenzij we nu wakker worden en realiteit aanvaarden en willen vermijden dat niets meer waar is.

Anoniem zei

Aan eerste anoniem.

Natuurlijk is dit een eenzijdige reportage; ofwel is HIV de oorzaak van AIDS ofwel is het dat niet. Je kan daar moeilijk een tweezijdige film over maken, tenzij je aantoont dat HIV AIDS veroorzaakt en tegelijkertijd dat HIV AIDS niet veroorzaakt. Hetgeen even absurd is als een film te maken die aantoont dat 1+1=2 en tegelijkertijd iets anders.

Wat het Institut Pasteur betreft. Deze film stelt duidelijk dat het Institut Pasteur inderdaad eerst geweest is om aan te tonen dat AIDS veroorzaakt wordt door HIV, en de film alludeert dat de Amerikanen plagiaat gepleegd hebben. Maar ze zijn na de politieke rel over het ‘vermeende’ plagiaat tot een financiële overeenkomst gekomen.

Je kan dat opnieuw eenzijdige reportage noemen, maar zoals elk feit, is ook het feit van de afbetaling eenzijdig.

Het is ook interessant dat het de Britten zijn die (zoals altijd) hun zakken vol steken wanneer Fransen en Amerikanen ruzie maken. Het Britse GlaxoSmithKlein heeft jarenlang het AIDS-medicijn AZT geproduceerd. Na een paar gerechtszaken over het patent van AZT moet Glaxo nu een deel van de koek met de Amerikanen delen, maar met het patent voor de huidige AIDS medicatie veilig ondergebracht in een mooi kantoorgebouw in West-Londen dat vol bedrijfsadvocaten en boekhouders zit, is het nog steeds kassa. Ik spreek natuurlijk over ViiV in Londen.

Als je er aan twijfelt over hoeveel geld het gaat, steek dit adres eens in google earth.

“Five Moore Drive Research Triangle Park North Carolina USA”

Dat is het Amerikaanse filiaal van ViiV – ik wil de aandacht trekken op de kwaliteit van dit industrie-gebied en wie ze daar als hun buren hebben.

In Australie hebben ze ook een leuk adres, maar steek ook een het adres voor ViiV in België in google earth en streetview

“Rue du Tilleul 13 1332 Genval België”.

Ik vraag me af hoe ze bouwvergunning voor dat gebouw gekregen hebben.

Begrijp met niet verkeerd; ik neem de farmaceutische industrie niets kwalijk. Als ik zoveel geld kon verdienen met zieke mensen, had ik ook graag dat iedereen ziek was en bij gebrek aan ziektes zou ik er ook uitvinden.

Anoniem zei

Abortus, AIDS, 'zelfdoding' en euthanasie passen allemaal in hetzelfde plaatje...

Het is de Malthusiaanse ideologie!!!

Het gaat over uitroeien van mensen!

Anoniem zei

het toedienen van anti-virale medicijncocktail aan zwangere vrouwen of aan een pasgeboren baby en nieuwe moeder staat gelijk aan neo- en postnatale abortus, met als enigste verschil dat ze ook de moeder vermoorden.

Anoniem zei

Beste Beschermengel,
Hier spreekt de voormalige gevangene van Mechelen. 'Voormalig' mag U letterlijk nemen want ik ben nu van gevangenis, excuseer opleiding veranderd.
Nu heb ik gekozen voor een opleiding in de meer sociale sector, denk aan OCMW, rusthuis, Fedasil, Arktos.
Net zoals bij mijn vorige opleiding lager onderwijs konden ze het natuurlijk niet laten om mijn Rooms-katholiek wereldbeeld en Geloof proberen te vervormen. De uitleg voor de opleidingswissel is voor een andere keer met andere woorden: Het had een slechte afloop.
Laten we nu even terzake komen. Zoals het gebruikelijk is in de sociale sector moet je een medisch onderzoek laten doen: Je moet naar de arbeidsgeneesheer gaan met je vaccinatiekaart gaan om te laten zien dat je alles gehad hebt. Op voorhand moesten wij onze antistoffen 'tegen' Hepatitis B laten meten via bloedafname.
Wat bleek? Ik had er te weinig en moet mijn vaccinatiekuur helemaal herstarten, te beginnen met de eerste prik morgen bij het medisch onderzoek. De tweede volgt binnen 6 maanden enz.
Maar ik helemaal geen voorstander van vaccinaties. Daar heb ik al veel slechte zaken over gelezen op Katholiekere websites. Mijn probleem is, als ik het niet laat zetten, dan kan ik mijn stage NIET beginnen. Het is dus een dilemma.
Ik ben vastgepind. Mijn lichaam is van God en voor mij gegeven in bruikleen voor Zijn Glorie. Ik wil mij gewoon mijn lichaam niet laten vergiftigen door zoiets. Er zijn al teveel negatieve medische ervaringen met mij gebeurd.
Daarom vraag ik U: Wat moet ik nu doen? Zijn al die slechte zaken over vaccinatie waar? Zoja, is het dan de prijs waard om die toch te laten zetten OM toch maar aan een diploma te geraken?

Met angstige groeten,
De gevangene van Leuven.

The Guardian Angel zei

@ Beste Anoniem,

Een Hepatitis B vaccinatie kan geen kwaad. Er zijn natuurlijk altijd bijwerkingen maar die zijn van voorbijgaande aard. Voor een volwassene zijn de risico's trouwens kleiner dan voor kinderen. Normaal zijn 3 of 4 injecties nodig. Het punt is, dat het dan ook gedaan is met de kuur. Een herhaling is dan ook niet meer nodig.

Dit is het grote verschil met de AIDS-remmers etc. die moet men dagelijks nemen. Dit leidt tot chronische intoxicatie. Chronische vergiftiging is het gevolg van (jaren)lange opname van kleinere hoeveelheden van een vergif. Het slachtoffer krijgt vage klachten die langzaam steeds ernstiger worden. Het is vaak moeilijk hier een effectieve behandeling voor te geven omdat het vergif vaak al in het hele lichaam is doorgedrongen. Van belang is uiteraard het slachtoffer van de vergiftigingsbron weg te houden.

Bij een Hepatitis B vaccinatie kan er onmogelijk sprake zijn van chronische intoxicatie omdat de kuur in de tijd beperkt is. De risico's zijn dan verwaarloosbaar.

Met vriendelijke groet.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer