vrijdag 23 november 2012

'EEN KERK ZONDER PRIESTERS'? - Johan Bonny en zijn 'pastorale werk(st)ers'

Lezersbrief in 'Kerk en Leven' over 'Sponsors' - 21 november 2012

"In uw column 'Een nieuwe dagtaak
wacht' schrijft u over de visietekst
van mgr. Johan Bonny, de bisschop
van Antwerpen. Daarin
staat dat de bisschop de grenzen
van zijn parochies wil doen
samenvallen met de gemeentegrenzen.
Ik hoorde ook dat de
bisschop sponsors zoekt om pastorale
werk(st)ers te vergoeden en
hun vorming te bekostigen.
Hiermee volgt de bisschop zijn
vicarissen die al langer „een Kerk
zonder priesters nastreven”,
zoals een Antwerpse parochiepastoor
het uitdrukte."

U leest het goed:

"Hiermee volgt de bisschop zijn
vicarissen die al langer „een Kerk
zonder priesters nastreven”,
zoals een Antwerpse parochiepastoor
het uitdrukte."

Het is aan de gelovigen om te beslissen of
ze hieraan willen meebetalen of niet.

Maar, een zogezegde 'bisschop' die
uitsluitend 'dialogeert' met de leden
van de 'kerk van Satan',
Romeo Castellucci en co.
er champagne mee drinkt,
en achteraf weigert te
'dialogeren' met de Katholieken,
een dergelijke 'bisschop'
is de weg kwijt!!!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Een Kerk met minder priesters zou misschien werken indien de pastorale werk(st)ers wat meer inspiratie zouden vertonen. Jammer genoeg zijn ze vaak even saai en houterig als de priesters die ze moeten helpen of zelfs "vervangen". En dan heb ik het nog niet over de verkleedpartijen van leken, ook dames, die zich vertonen in wat moet doorgaan voor "liturgische" kledij. Indien de Kerk hun roeping niet erkent, kunnen ze toch minstens hun waardigheid behouden en zich niet verlagen tot het houden van zulke vertoningen?

Anoniem zei

Er lopen in België honderden mannen rond die priester wilden worden, maar door de modernistische bisschoppen geweigerd werden. Zij moeten al tientallen jaren naar het buitenland en velen werden daar priester. Tegelijk weigeren onze bisschoppen (behalve enkele uitzonderingen als schaamlapje) priesters uit Afrika, India en Polen, waar elk jaar honderden priesters bijkomen. Onze bisschoppen zetten hun afbraakwerk (dat ze "hernieuwen" blijven noemen als grote leugen) verderzetten. Die oude katholieke Kerk moet voor hen weg. Ze doen alsof er geen God is. Die zal hen de rekening toch geven in het hiernamaals

Anoniem zei

onze modernistische bisschoppen streven een Kerk zonder priesters na. De Katholieke Kerk, het Mystiek Lichaam van Christus Zelf, streeft een Kerk zonder modernisten na. Vaticanum I met de anathema, als bevestiging van ook alle vorige concilies, bestaat ook, hoor ! Bisschoppen van België ge zult het Katholiek geloof nooit kunnen uitroeien, zoals ge hoopt te kunnen doen met al dat satanisme in onze kerken.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer