vrijdag 17 juni 2011

De vierde "Pellegrinaggio Regionale Toscano" in Livorno 2011


Kerkelijke Index werd 45 jaar geleden afgeschaft

Radio Vaticaan herinnert eraan dat de ‘Lijst van verboden boeken’ (Index librorum prohibitorum of kortweg ‘Index’) 45 jaar geleden officieel werd afgeschaft. De lijst werd sinds 1559 opgesteld en gepubliceerd door het Heilig Officie, de voorloper van de huidige Congregatie voor de Geloofsleer. Wie de boeken toch las, riskeerde excommunicatie.

Hubert Wolf van de Universiteit van Münster herinnert eraan dat de Index aanvankelijk werd opgesteld als reactie op de Reformatie, ten tijde van de opkomst van de boekdrukkunst die de verspreiding van boeken op relatief grote schaal mogelijk maakte. De rooms-katholieke Kerk probeerde zo te beletten dat hervormers al te gemakkelijk hun ideeën konden verspreiden. Hubert Wolf: “Maar de Index was zeker geen uitvinding van Rome. De Parijse Sorbonne publiceerde zo’n lijst al in 1544, kort daarna (in 1546) gevolgd door de universiteit van Leuven. In feite duurde het nog relatief lang voordat ook Rome zijn lijst publiceerde.”

Daar waar de strijd tegen theologische ideeën aanvankelijk primeerde, werden na verloop van tijd steeds meer literaire werken opgenomen op de lijst van verboden boeken. Nochtans gingen al tijdens de Verlichting voor het eerst stemmen op om de omstreden lijst af te schaffen. Toch duurde het uiteindelijk nog tot het Tweede Vaticaans Concilie eer de lijst ook daadwerkelijk werd afgeschaft. De lijst verdween stilzwijgend op 7 december 1965, met de oprichting van de Congregatie voor de Geloofsleer. Op 13 april 1966 bevestigde het Vaticaan expliciet dat de lijst niet langer bestond. Op 14 juni 1966 bekrachtigde de Congregatie voor de Geloofsleer officieel de afschaffing van de lijst en de daarmee samenhangende straf van excommunicatie, wegens het lezen van de verboden boeken.

Bron: Kerknet/Radio Vaticaan


Kerknet brengt dit weer als triomfantelijk nieuws... zoals een triomf op de 'duistere Middeleeuwen'... Merk wel op dat er tijdens de Middeleeuwen géén Index bestond. Toch was de Index een prima instrument dat de gelovigen hielp om in hun geloof te groeien en geen foute boeken te lezen.

Wij zouden daarom willen pleiten voor de herinvoering van de Index, maar dan wel een omgekeerde Index: een boekenlijst met boeken die een gelovige zou moeten lezen om in zijn geloof te groeien.

Iedereen die wat leest, weet dat 99,99% van de boeken gewoon niet de moeite loont om te lezen. Zo zijn bijvoorbeeld alle boeken die het atheïsme promoten niet waard om gelezen te worden. Het atheïsme is de domste positie die je rationeel kan innemen. Dus, die boeken moet je niet lezen. Verlies er geen tijd aan.

Dus, een positieve Index, een lijst met aangeraden boeken om zo in het geloof te groeien, zou handig zijn!

maandag 6 juni 2011

Blaise Pascal (1623 -1662)

Blaise Pascal stelt met klem, dat de rede haar eigen grenzen moet kennen en dat zij moet buigen voor de door God gegeven werkelijkheid.

Pascal dit aussi dans les Pensées que les vérités de la foi sont au-dessus de la raison en non pas contre. Cela signifie que la raison ne peut donner à la religion ses limites: elle ferait mieux de reconnaître les siennes! La religion ne peut pas avoir de fondement rationnel. Une religion « rationnelle » ne serait rien d’autre qu’une religion réduite à une morale religieuse compatible avec les normes de la raison.

La religion conserve sa place pour évoquer ce qui figure au-delà de ces limites. La science n’est pas une morale, ni une religion. Elle n’est pas non plus une philosophie.

zondag 5 juni 2011

CHI RHO

Het modernisme werd en wordt tégen de zin van de gelovigen ingevoerd: een voorbeeld uit GriekenlandMetropoliet Ignatios van Dimitriados (Grieks-Orthodoxe Kerk) celebreerde de Vespers in Volos voor het feest van Sint-Antonius de Grote. Voor een deel van de lezingen gebruikte hij de demotische (populaire) variant van het moderne Grieks in plaats van het Grieks van de Septuagint, het Nieuwe Testament en van Sint-Johannes Chrysostomos.

Wat volgde was een publiek protest van de aanwezigen tégen het taalgebruik van de modernistische bisschop. De gelovigen riepen: "Eminentie, geen demotisch! Lees de lezingen in de oude taal!"

Intussen (april 2011) zou de synode van de Grieks-Orthodoxe Kerk het gebruik van de moderne taal in de liturgie verboden hebben!

Het modernisme werd en wordt tégen de zin van de gelovigen ingevoerd: een voorbeeld uit FrankrijkAchtergrond bij deze zaak:

http://kavlaanderen.blogspot.com/2011/01/pastoor-wil-niet-weg-h-stoel-geeft.htmlDergelijke 'bisschoppen', zoals deze Nourrichard, zijn natuurlijk afvalligen:

http://kavlaanderen.blogspot.com/2011/03/christian-nourrichard-bisschop-of.html


HET ONGELOOF WORDT DE GELOVIGEN ECHT DOOR HUN STROT GEDUWD!!!

ZE WORDEN VERRADEN DOOR HUN EIGEN MODERNISTISCHE 'BISSCHOPPEN'!!!

HET IS OVERDUIDELIJK WIE SCHULD HEEFT AAN DE CRISIS BINNEN DE KERK!!!

EEN VALSE CRISIS, DIE OPZETTELIJK WERD GECREËERD, DOOR DE ONGELOVIGEN EN DE HEIDENEN 'BINNEN' DE KERK!!!

Paus Benedictus in Zagreb, Croatië


400.000 gelovigen wonen pauselijke mis bij in Zagreb

Vanmorgen hebben zo’n 400.000 gelovigen op de tweede dag van het pausbezoek aan Kroatië de mis bijgewoond die Benedictus XVI opdroeg in de hippodroom van Zagreb.

In zijn homilie onderstreepte de Paus het belang van het gezin. Hij wees ook op het missionair karakter van het gezin en op de plaats van het gezin in de Kerk.

De Paus zei ook de staten wetgevende maatregelen moeten nemen om de gezinnen te helpen bij de opvoeding van hun kinderen. Benedictus XVI zei ook dat de gezinnen een uiterst belangrijke rol spelen in de geloofsoverdracht. ‘Het christelijk gezin is een speciaal teken van de aanwezigheid en de liefde van Christus’, aldus de Paus.

Benedictus XVI herinnerde aan de woorden van zijn voorganger, Johannes Paulus II, die stelde dat het gezin een actieve rol moet spelen in de zending van de Kerk. Hij riep de ouders op hun kinderen te leren bidden en samen met hen te bidden. Ook vroeg hij in de bijbel te lezen in gezinsverband.

In de hedendaagse samenleving is de aanwezigheid van christelijke gezinnen meer dan ooit noodzakelijk, aldus de Paus. Hij betreurde dat het gezin in Europa onder grote druk staat. Het gezin moet gebaseerd blijven op het huwelijk, stelde Benedictus XVI. Hij kantte zich tegen het samenwonen voor het huwelijk of als alternatief voor het huwelijk.

Bron: RKnieuws.net

Vijftigduizend jongeren in gebedswake met de Paus

De eerste dag van het pausbezoek aan Kroatië is zaterdagavond afgesloten met een gebedswake met jongeren in Zagreb. Er kwamen zo’n 50.000 jongeren opdagen. De gebedswake werd afgesloten met een eucharistische aanbidding.

De Paus zei onder meer dat de jeugd een tijd is die de Heer geeft om de zin van het leven te ontdekken. Wie de weg van Jezus wil gaan moet zich engageren en niet terugschrikken voor persoonlijke offers, zei Benedictus XVI.

De Paus riep de jongeren op zich niet te laten desoriënteren door beloftes van goedkope successen en van een levensstijl die het innerlijke verwoest. ‘Laat U niet vangen door het materiële’, aldus de Paus.

Bron: RKnieuws.net

Arab Christian flashmob in Beirut: Christos anesti - Grieks - Χριστὸς ἀνέστη - Christus is verrezen!!!هذا اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح و نتهلل به
Haza hoa al yoom Allazi sanaho al rabe, falnafrah w lentahell behi,
Dit is de dag die God schiep, laat ons vandaag blij zijn en vieren.

المسيح قام من بين الاموات و وطئ الموت بالموت
Al-Masih qam min bain ‘il-amwat, wa wati al mowt bil mowt,
De Messias, Christus, is opgestaan uit de dood, en door Zijn dood, vertrappelde Hij de dood,

و وهب الحياة للنين في القبر
wa wahab’l hayah lil ladhina fi’l qubur,
en gaf Hij leven aan hen die in graven rusten.

Χριστοσ αηεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατισας
Khristos anesti ek nekron, Thanato thanaton patisas,
De Messias, Christus, is opgestaan uit de dood, en door Zijn dood, vertrappelde Hij de dood,

και τοις εν τοις μνημασι ζωην χαρισαμενος
Kai tis en tis mnimasi Zo-in kharisamenos
en gaf Hij leven aan hen die in graven rusten.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer